1,44 miljoen subsidie voor Smart Rotors-project

Een belangrijke stap richting een duurzamere luchtvaart en pakket- en personenvervoer via drones werd gezet met de toekenning van 1,44 miljoen euro aan het Smart Rotors-project. EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) kende de subsidie toe die werd ingediend door TU Delft, Koninklijke NLR, KVE, Airborne en RHIA, met medewerking van InnovationQuarter. De subsidie maakt het ontwikkelen van ultra-efficiënte propeller- en rotorbladen mogelijk, specifiek voor hybride en elektrische vliegtuigen en drones. De ontwikkeling van deze ‘smart rotors’ is een belangrijke stap naar een duurzamere luchtvaart, minder uitstoot en minder geluidsoverlast, maar ook pakketbezorging via drones. Naar verwachting realiseert dit project circa 25 fte.

Smart rotors 
Rotors kunnen zowel betrekking hebben op bladen van een propeller die zijn bedoeld voor de aandrijving van vliegtuigen, als op bladen van een rotor die zijn bedoeld voor aandrijving van helikopters en drones. “Het project stelt als doel om de rotors voor hybride en elektrische vliegtuigen en drones efficiënter te ontwerpen, zodat ze beter presteren en minder geluid produceren. Daarnaast wordt gekeken naar slimmere productiemethodes, zodat toekomstige vliegtuigen en drones sneller en op grotere schaal voorzien kunnen worden van geschikte propeller- en rotorbladen”, aldus Ruben Nahuis, technisch projectleider van Koninklijke NLR. Het project maakt deel uit van het Fieldlab Next Aviation dat zich richt op het ontwikkelen, testen en implementeren van duurzame luchtvaarttechnologie in een echte luchthavenomgeving bij Rotterdam The Hague Airport (RTHA). 

Propellers zijn energie-efficiënter  
Dichtbevolkte gebieden rond vliegvelden ervaren overlast van vliegactiviteiten, zoals lokale klimaat- en geluidsoverlast. Het project draagt bij aan vermindering van lokale klimaateffecten in de vorm van minder uitstoot en minder geluidsoverlast op en rond de luchthaven, met een positief effect op de directe leefomgeving.  

Tomas Sinnige, Universitair Docent bij TU Delft, legt uit hoe slimme propellers bijdragen aan de te behalen uitstootreductie: “Propellers zijn energie-efficiënter dan straalmotoren. De besparing op brandstof en dus uitstoot kan afhankelijk van het type vliegtuig en de omstandigheden oplopen tot wel 25%. En als je propellers combineert met elektromotoren kun je ook de uitstoot van geluid enorm verminderen, tot wel 8 tot 20 dB voor regionale vliegtuigen bijvoorbeeld. Maar dan moet je de rotoren wel zo ontwerpen dat hun geluidsemissies minimaal zijn bij een zo hoog mogelijk voorstuwingsrendement en dat is exact wat we in dit project gaan onderzoeken.” 

Aantal benodigde rotors neemt in de toekomst flink toe 
De overstap op elektrische voorstuwing, in de toekomst misschien zelfs voorzien van energie door waterstof, is een belangrijke stap in de ontwikkeling van de luchtvaart. Praktisch betekent dit vaak dat een toestel niet meer één motor met één propeller heeft, maar dat er een groter aantal, kleinere elektrische motoren geplaatst wordt, ieder met zijn eigen propeller. “Waar we vroeger voor een toestel één set rotorbladen moesten maken, moeten we nu voor een nieuw toestel achttien sets bladen maken”, vertelt Maarten Labordus, verantwoordelijk voor R&D bij KVE. “Van dit specifieke toestel is de marktverwachting dat er daar straks honderden per jaar van geproduceerd moeten worden, waar dus ook enkele duizenden bladen bij horen. Met onze huidige productieprocessen zijn we niet zonder meer in staat deze aantallen te realiseren. Het Smart Rotors-project zet in op het optimaliseren van productieprocessen om aan de toekomstige vraag te kunnen voldoen.” 

Pakketbezorging via drones kan niet zonder efficiëntere rotorbladen 
Ook voor de pakketbezorging en het personenvervoer van de toekomst – zogenaamde Urban Air Mobility – zijn efficiënte rotorbladen van groot belang. Deze drones maken gebruik van multirotor-aandrijving en maken, hoewel elektrisch aangedreven, veel geluid. Bovendien verloopt toepassing in stedelijke gebieden moeizaam. Deze markt heeft grote behoefte aan hoogwaardige rotorbladen die de prestatie van de drone verhogen en bij stedelijke toepassingen de geluidshinder beperken. 

Regio Zuid-Holland is dé luchtvaartregio 
“Juist in de regio rondom RTHA is het mogelijk om innovaties in de luchtvaartsector te ontwikkelen”, aldus Miranda Janse, directeur RHIA. “Zo is Zuid-Holland een hotspot voor aerospace activiteiten. Nu al werken meer dan 150 bedrijven aan de toekomst van de luchtvaart. Zowel de omgeving als de luchthaven zelf vormen de ultieme locatie voor het realiseren van een proeftuin en op de langere termijn het tot stand komen van een Aviation District. Hiermee willen we de positie van de Nederlandse luchtvaart versterken.” Ruben Nahuis wil met dit project veel facetten aan elkaar verbinden. Van onderzoek tot industrie: “We hebben een heel mooi consortium van partners, afkomstig uit zowel de onderzoekswereld als uit de industrie. Door van dit project een succes te maken, kunnen we een toonaangevende en internationale positie in de markt aannemen.” De samenwerkende partijen denken bij een succesvolle afronding van het project meer werkgelegenheid te creëren. Gezamenlijk ontstaan er in de toekomst circa 25 fte aan commerciële contracten, PhD-posities en andere arbeidsplaatsen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Daphne van Paridon. 

 

 

Smart Rotors wordt mede mogelijk gemaakt door: 

 

Foto: Koninklijke NLR

RHIA is de ‘runway’ voor innovatie, een plek waar bedrijven, ondernemers en studenten zich inzetten voor de transitie naar een schonere, stillere en slimme toekomst van de luchtvaart.