RHIA DOWNLOADS

RHIA Regiovisie SAF
REGIOVISIE SAF
Versnellen van de transitie naar duurzame luchtvaartbrandstoffen

De regio Rotterdam heeft de ambitie én potentie om zich te positioneren als aantrekkelijke en concurrerende locatie voor een productieketen van Sustainable Aviation Fuels (SAF).

RHIA Uitvoeringsplan 2030
UITVOERINGSPLAN
Groot denken, klein doen

Dit uitvoeringsplan is een vervolg op het RHIA Meerjarenplan, waarin de ambities van de RHIA community zijn vastgelegd. Deze ambities geven richting aan de missie naar duurzame luchtvaart.

Meerjarenplan RHIA 2021 - 2025
MEERJARENPLAN
Groot denken, klein doen

Voor én door de community van RHIA is dit meerjarenplan 2021-2025 ontwikkeld. In dit document wordt beschreven wat de RHIA community de komende vijf jaar onderneemt.

RHIA is de ‘runway’ voor innovatie, een plek waar bedrijven, ondernemers en studenten zich inzetten voor de transitie naar een schonere, stillere en slimme toekomst van de luchtvaart.