Aftrap van de Drone Flight Challenges

Deze week trapte Barbara Kathmann, kandidaat Tweede Kamerlid, officieel de Drone Flight Challenges af. Zij deed dit door vanuit de studio een drone op te laten stijgen in Valkenburg. 

De markt voor drones groeit exponentieel. Wet- en regelgeving is nationaal en internationaal erg in beweging en het beheer van het luchtruim staat onder druk. Het toenemende droneverkeer brengt naast geluidsoverlast voor mens en dier ook kansen met zich mee. De komende maanden organiseert RHIA, in samenwerking met WorldStartup en Deck180, provincie Zuid-Holland en gemeente Den Haag, vanuit het Airport Technology Lab drie challenges over dronevraagstukken.

Doe mee
Ben jij student, expert of heb je een startup en wil je meewerken aan baanbrekende innovaties op het gebied van drones? De komende weken formeren we de teams voor de challenges, en er is nog plek! Samen met een team doorloop je de fases analyse, ideate, concept en convince om ideeën om te zetten in concrete oplossingen. Ook volg je trainingen in onder andere AI, machine-learning, business modelling en succesvol pitchen. De winnaars krijgen een prijs van €2.500. Lees hieronder meer over de drie challenges en meld je aan bij Lucien Versteeg.

Challenge 1 – Flight Control System
Drones worden een vast onderdeel van de logistiek en stedelijke dienstverlening. Om veilig gebruik van het luchtruim te garanderen, is het onvermijdelijk om speciale controlecentra voor drones te creëren. Hoe ontwerp je een Flight Control System voor drones? Daniël Steginga, WorldStartup, kan je meer vertellen over deze challenge.

Challenge 2 – Drone Corridors Provincie Zuid-Holland
Het punt nadert dat drones een vlucht gaan nemen. Daarom willen we nu nadenken over waar de luchtwegen van Zuid-Holland hun plaats kunnen krijgen. Welke routes zijn efficiënt, veilig en zorgen voor zo weinig mogelijk overlast voor mens en dier? Deze challenge duikt in een ontwerp voor luchtinfrastructuur met virtuele snelwegen (corridors) voor het optimaal routeren van drones. Meer weten? Stuur Martijn Peltenburg, gemeente Den Haag, een e-mail.

Challenge 3 – Dual Flight Control 5G & Radiographic
5G is er en zal een nieuwe impuls geven aan de versnelling van de digitalisering en data verwerking. Het biedt uitkomsten om als back-up van een aansturingssysteem te fungeren voor het geleiden van het toenemende droneverkeer. Hoe ontwerp je een failover – het overschakelen naar een redundant systeem bij het falen van het eerdere actieve systeem – dat naadloos kan schakelen tussen radiografische en 5G aansturing? Wil je meer informatie over deze challenge? Neem contact op met Mark Beermann.

De kick-off is mede mogelijk gemaakt door:

RHIA is de ‘runway’ voor innovatie, een plek waar bedrijven, ondernemers en studenten zich inzetten voor de transitie naar een schonere, stillere en slimme toekomst van de luchtvaart.