ATL in beeld: Flight Delay Prediction

Flight Delay Prediction begint een grote hulp te blijken te zijn voor de luchthavenoperaties. Mike Zoutendijk heeft, onder supervisie van dr. Mihaela Mitici TU Delft, een perfecte applicatie ontworpen met alle beschikbare data van vluchten met al zijn parameters en vluchtomstandigheden. Met de hoge nauwkeurigheid van de waarschijnlijkheid van vertragingen, kan Airport Operations snel achterhalen hoe gates van vliegtuigparkeerplaatsen het meest efficiënt kunnen worden gebruikt. Parallel aan deze interessante bevindingen versterkt ook de luchtverkeersleiding (Luchtverkeersleiding Nederland) haar operaties om verder naar de horizon te kijken en sneller in te grijpen op vertraagde vliegtuigen. 

What’s Next?

Het probleem van de voorspelling van vluchtvertragingen wordt het vaakst benaderd door het voorspellen van een vertragingsklasse of waarde. De luchtvaartindustrie kan echter veel baat hebben bij probabilistische vertragingsvoorspellingen op individuele vluchtbasis, omdat deze inzicht geven in de onzekerheid van de vertragingsvoorspellingen. De volgende fase van dit ATL-project is dus om te testen en te demonstreren hoe het model kan worden gebruikt in de volledige operationele omgeving. Met deze proof of concept is de volgende stap opschalen naar de omgeving van een grotere luchthaven, zoals Schiphol.

Zoutendijk publiceerde vorig jaar zijn paper en presenteerde onlangs tijdens de RHIA Talks de huidige uitkomsten van het model. Tijdens deze RHIA Talks waren ook te gast: Vincent Weijland, sinds 2007 Air Traffic Controller, voorheen bij Schiphol en nu bij Rotterdam The Hague Airport en Helmut ten Have, projectleider voor de werkzaamheden van Adecs AirSystems binnen het Airport Technology Lab project. 

RHIA is de ‘runway’ voor innovatie, een plek waar bedrijven, ondernemers en studenten zich inzetten voor de transitie naar een schonere, stillere en duurzame toekomst van de luchtvaart.