ATL Update: Time for Testing!

Innovatie gaat niet van de ene op de andere dag. Vooruitgang vereist nieuwe perspectieven en frisse ideeën. De luchtvaartsector moet zijn ecologische voetafdruk verkleinen zodat vliegen ook in de toekomst mogelijk blijft. Rotterdam The Hague Airport (RTHA) zet zich daarom in om als proeftuin te dienen voor innovatie in de luchtvaart.

We verwachten dit jaar een aantal mijlpalen te bereiken binnen een enkele ATL programma’s zoals Agent Based modelling, Flight Delay Prediction en 4D Weather Casting. Dit keer gaan we in op de Call-2-Gate-strategie.

Agent Based Modelling, de basis voor een naadloze passagiersreis en de perfecte Call-2-Gate-strategie.
Alle ATL-partners van RHIA hebben nu toegang tot alle luchthavengegevens. In een aparte testomgeving is een eerste concept van een digital twin operationeel.
De luchthaven is een zeer complex sociaal-technisch systeem dat bestaat uit veel verschillende processen die met elkaar verbonden zijn. De passagiersstroom kan in het algemeen worden opgesplitst in vertrekkende passagiers, aankomende passagiers en aansluitende passagiers. Een luchthaventerminal bestaat doorgaans uit drie ruimtes: de transithal, de vertrekhal en de aankomsthal. Sahand Mohammadi Ziabari, Gregory Sanders en Adin Mekic, onder supervisie van Dr. Alexei Sharpanskykh van de TU Delft, ontwierpen een Agent-Based model*. Met behulp van een agent based simulator voor luchthaventerminalactiviteiten kan het model nu worden gebruikt om de efficiëntie en passagiersveiligheid van de luchthaven te beoordelen.

Tijd voor Testfases
Het ATL-project wil nu naar de laatste fase van praktisch gebruik op de luchthaven gaan voor verdere finetuning. Zodra de voordelen tastbaar zijn, kijkt het ATL-project ernaar uit om het model op te schalen naar de grotere luchthaven Schiphol.

De volgende keer volgt een update over:
• Flight Delay prediction
• 4D weathercasting

“Er is zo veel meer te vertellen over de ontwikkelingen in de verschillende projecten binnen het ATL programma. We zijn ontzettend enthousiast om na twee jaar hard werken en onze weg vinden door de pandemie nu zo ver zijn gekomen om daadwerkelijk te gaan testen op RTHA, en pilots te draaien. Kudo’s aan de ATL partners die het goede werk voortzetten met alle uitdagingen die op ons afkomen in de luchtvaartsector.”- Lucien Versteeg

Over ATL
Het Airport Technology Lab (ATL) is een ontwikkel-, test- en demonstratieomgeving voor innovatieve producten en diensten voor luchthavens. Het digitaliseren van alles wat er op luchthavens gebeurt en het toepassen van Artificial Intelligence, neemt exponentieel toe. Met al die data en een juist IT platform kunnen bedrijven nieuwe diensten en producten maken en testen. De succesvolste innovaties zullen helpen de reiziger meer comfort en gemak te bieden, de airliners soepelere en efficiëntere vluchten te laten onderhouden, en de afhandelaars hun processen te optimaliseren. Uiteindelijk draagt de luchthaven zo ook (extra) bij aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid luchtvervuiling, CO2-uitstoot en geluidshinder terug te dringen.

*De bovenstaande voorbeelden maken deel uit van het artikel dat is gepubliceerd door de bovengenoemde onderzoekers.

RHIA is de ‘runway’ voor innovatie, een plek waar bedrijven, ondernemers en studenten zich inzetten voor de transitie naar een schonere, stillere en slimme toekomst van de luchtvaart.