Bezoek innovatiecluster Hamburg Aviation

Op dinsdag 18 oktober ontvingen de partners van Rotterdam The Hague Innovation Airport (RHIA) een delegatie uit het innovatiecluster Hamburg Aviation.

‘Hoe kunnen de twee luchthavens en luchtvaartorganisaties samenwerken op de ambitie van een groenere, duurzame luchtvaart?’ Dit was het onderwerp wat centraal stond tijdens het werkbezoek. Een drietal korte presentaties van Yanniek Huisman (Stichting RHIA), Daan van Dijk (RTHA) en Maria Brink-Rumyantseva (Shell) gaven een helder overzicht van de laatste ontwikkelingen in Rotterdam.

In het tweede deel van de ochtend werden de mouwen opgestroopt en stond dit in het teken van een drietal korte werksessies waar de waardeketen van de waterstof infrastructuur ten faveure van groener vliegen centraal stond. Met een korte inventarisatie van stakeholders, projecten en uitdagingen lag de nadruk natuurlijk op potentiële samenwerkingen voor het produceren van waterstof, gebruik op de luchthaven en het vliegen op waterstof.

Er zijn meerdere aanknopingspunten gevonden tussen de ontwikkelingen op het gebied van waterstof voor de vergelijkebare regionen Hamburg en Rotterdam. Voorbeelden zijn het gezamenlijk optrekken en impact uitoefenen bij de ontwikkeling van Europese wetgeving rondom het gebruik van waterstof in de luchtvaart, het uitwisselen van kennis met betrekking tot o.a. opslag van waterstof op de luchthavens en het gezamenlijk investeren en benutten van een mobiele tankinstallatie. Kortom genoeg (water)stof tot nadenken en aanleiding om dit bezoek een vervolg te geven.

Dank aan Hamburg Aviation en de NAG voor het mogelijk maken van het werkbezoek en aan RTHA, Shell en alle deelnemers uit Hamburg voor de actieve participatie tijdens het bezoek.

RHIA is de ‘runway’ voor innovatie, een plek waar bedrijven, ondernemers en studenten zich inzetten voor de transitie naar een schonere, stillere en duurzame toekomst van de luchtvaart.