Bezoek SkyTeam

Op 27 maart heeft een delegatie van SkyTeam en het Sustainable Flight Challenge Team een inspirerende middag gehad op de Rotterdamsche AeroClub op RTHA. Verschillende organisaties uit het RHIA netwerk hebben uitgebreid toegelicht welke projecten op het gebied van duurzame luchtvaart in deze regio plaatsvinden. Het middagprogramma werd ingeleid door een presentatie van NLR over de ‘routes naar duurzame luchtvaart’, en een uiteenzetting door TU Delft van huidige projecten die nu in dit domein plaatsvinden. Vervolgens is in drie blokken gesproken over initiatieven rondom elektrisch vliegen (NLR), waterstof (Conscious Aerospace en Luchtvaart in Transitie), en duurzaamheid & SAF op de luchthaven (RTHA). Afsluitend is ingegaan op de start-up activiteiten van de Aerospace Innovation Hub, waarbij één van de start-ups, VÆRIDION, een korte pitch gaf over het elektrische vliegtuig dat zij ontwikkelen.

RHIA is de ‘runway’ voor innovatie, een plek waar bedrijven, ondernemers en studenten zich inzetten voor de transitie naar een schonere, stillere en duurzame toekomst van de luchtvaart.