Campus Rotterdam The Hague Airport: Schoolvoorbeeld voor regionale samenwerking

Minister van Engelshoven was gisteren, maandag 16 november, online getuige van de ondertekening van het samenwerkingsverband RTHA Campus een samenwerking tussen Albeda, Rotterdam The Hague Airport (RTHA) en Rotterdam The Hague Innovation Airport (RHIA). Ondertekening vond plaats in het nieuwe schoolgebouw van Albeda op de airport.  Van Engelshoven: “Een schoolvoorbeeld van hoe het zou horen te gaan en een goed voorbeeld van regionale samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Dit willen we op heel veel plekken in het land zien.”

RTHA, RHIA en Albeda willen gezamenlijk een ‘business-driven’ campus realiseren die toekomstbestendig is en een uitdagend leerwerklandschap biedt. Een campus waar ondernemers, onderwijs, overheid, onderzoekers en omwonenden elkaar ontmoeten vanuit een gemeenschappelijk gedragen doelstelling: beter gekwalificeerd personeel opleiden en de innovatiekracht van bedrijven blijvend versterken.

Het gaat bij de RTHA Campus om meer dan een opleidingsplek op de luchthaven waar je de vliegtuigen ziet opstijgen en landen terwijl je les krijgt. De partners streven naar nieuwe, cross-sectorale verbanden in de lucht- en ruimtevaart, (zakelijke)dienstverlening (hospitality/services), transport & logistiek en hightech, en de creatieve- & innovatieve maakindustrie. Ook wordt lesgegeven door mensen uit het vak. Actuele vragen en/of problemen uit het bedrijfsleven en de markt, vormen input voor het onderwijs en de beroepspraktijk. De uitkomsten, innovatieve producten en diensten, kunnen vervolgens ook weer in het bedrijfsleven worden toegepast.

Miranda Janse, directeur RHIA: “Een project als RTHA Campus is voor RHIA en onze community erg belangrijk. Samen met onze partners willen we een innovatiecluster creëren, op en rondom de luchthaven. De luchthaven als spil van een nieuw cluster waar bedrijven zich willen vestigen en waar techniek, dienstverlening en business elkaar versterken. Ik kijk ernaar uit om samen met Albeda en RTHA het project tot een groot succes te maken en een bijzondere (leer)omgeving te maken voor de werknemers van de toekomst.”

Volgens Ron Louwerse, directeur RTHA, gaat het in de luchtvaart vooral ook over ontmoeten en mensen tegenkomen. Ron: “Om in deze omgeving te mogen leren en werken aan je toekomst is voor studenten fantastisch. Het samenwerkingsverband gaat daar zeker bij helpen.”

Albeda vindt het belangrijk dat er intensief samengewerkt wordt op de campus. Dat komt ten goede aan de studenten.

Leren en opgeleid worden in de context van het beroep staat dan ook hoog in het vaandel. Anky Romeijnders, lid college van bestuur Albeda: “We willen studenten de best mogelijke opleiding geven. Die echter beroepscontext is daarbij ontzettend belangrijk. Doordat ze in die context opgeleid worden ontstaat binding met de omgeving voor onze studenten. En dus ook met de bedrijven die daar gevestigd zijn die goed opgeleide werknemers nodig hebben. Nu en in de toekomst.”

RHIA is de ‘runway’ voor innovatie, een plek waar bedrijven, ondernemers en studenten zich inzetten voor de transitie naar een schonere, stillere en duurzame toekomst van de luchtvaart.