De duurzame luchthaven RTHA neemt een vlucht met 14 GWh lokaal gewonnen groene stroom

Demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen plaatste vandaag het eerste zonnepaneel voor het zonnepark op de luchthaven Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Dit zonnepark wordt de komende maanden gerealiseerd door Unisun Energy, parallel langs de start- en landingsbaan van het vliegveld. Het zonnepark, als onderdeel van een slim energiesysteem, is een belangrijke mijlpaal op weg naar een Aviation District.

Met een oppervlak van 7,7 ha en ruim 37.000 zonnepanelen is het zonnepark één van de grootste zonneparken in de regio. Het park levert straks jaarlijks circa 14 gigawattuur aan groene stroom op. Dat is vergelijkbaar met het jaarlijkse energieverbruik van zo’n 5.100 huishoudens. Voor RTHA geldt dat het zonnepark straks ongeveer drie keer meer stroom oplevert dan dat het jaarlijkse verbruikt. De luchthaven is dus in één klap volledig voorzien van lokaal gewonnen groene stroom. Tegelijkertijd komt er stroom beschikbaar voor andere innovatie- en duurzaamheidsprojecten en voor bedrijven of particulieren in de omgeving. Het doel is dit najaar al operationeel te zijn.

Demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen over het zonnepark: “Met de aanleg van het zonnepark en het gebruik van een slim energiesysteem wordt ingespeeld op de transitie die luchthavens in stevig tempo moeten gaan doormaken. Een zonnepark van dit formaat op het terrein van de luchthaven is een katalysator voor de verduurzaming in de luchtvaartsector, en een opmaat naar een slim energiesysteem.

Slim energiesysteem
Om de zonne-energie op de luchthaven optimaal te benutten, werken de partners van stichting RHIA aan het realiseren van een slim energiesysteem voor opslag en regulering van energiestromen, oftewel een Smart Energy System (SES) voor zon en warmte. Het SES zorgt voor een betrouwbare, veilige en duurzame energievoorziening op basis van lokaal gewonnen, groene energie.

Bekroning met duurzaamheid certificaat
De verduurzaming van RTHA en de samenwerking in RHIA verband blijven niet onopgemerkt. Zo is de luchthaven onlangs bekroond met het hoogste niveau (Level 4+) van het duurzaamheidscertificaat van de Airport Carbon Accreditation. Airport Carbon Accreditation is het enige institutioneel goedgekeurde, wereldwijde certificeringsprogramma CO2-beheer voor luchthavens om de voetprint te monitoren en reduceren. Slechts vier luchthavens ter wereld gingen RTHA voor in het bereiken van Level 4+. RTHA is de eerste luchthaven in Nederland die dit level bereikt.

Samenwerking
Voor de ontwikkeling, financiering, bouw en stroomlevering van het zonnepark werken diverse RHIA-partners nauw met elkaar samen. Blue Sky Energy, onderdeel van Unisun Energy, bouwt het zonnepark. Uper Energy Europe gaat het beheer en onderhoud voor de komende 30 jaar uitvoeren. Blue Sky Energy levert de op RTHA opgewekte duurzame stroom aan energieleverancier Eneco, partner van de Royal Schiphol Group waar RTHA ook deel van uitmaakt. RTHA neemt via Garanties van Oorsprong (GvO’s) de groene stroom af van Eneco. 

De aanleg van het zonnepark is mogelijk dankzij de subsidie van de Rijksoverheid Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE+).

RHIA is de ‘runway’ voor innovatie, een plek waar bedrijven, ondernemers en studenten zich inzetten voor de transitie naar een schonere, stillere en duurzame toekomst van de luchtvaart.