Eindgesprek project Airport Technology Lab 1.0

Op 11 april heeft Kansen voor West* een bezoek gebracht aan de luchthaven om het Airport Technology Lab project (ATL1.0) te bespreken en het subsidiedeel af te sluiten. Daarnaast is gesproken hoe de resultaten van het project in de toekomst kunnen worden voortgezet. In het ATL1.0 project is de afgelopen jaren door een groot aantal partners gewerkt aan het opzetten van digitale infrastructuur op de luchthaven, zodat data van de operatie veilig kan worden gedeeld met samenwerkingspartners. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om d.m.v. het uitvoeren van pilots en/of het koppelen van tools nieuwe innovaties te testen en demonstreren.

In ATL1.0 zijn verschillende toepassingen ontwikkeld op het gebied van;

  • radar technologie (bijv. accurater weersmodel)
  • efficiëntere passagiers & bagagestromen
  • airside processen (bijv. een passagierssimulatiemodel, introductie van remote bagage kiosken, accurate voorspelling van vertragingen)

Binnen ATL1.0 zijn verschillende startups betrokken geweest, en hebben onderwijsinstellingen op MBO, HBO, en WO-niveau met een groot aantal studenten meegewerkt aan oplossingen voor ATL1.0. 

Betrokken partijen zijn o.a. Rotterdam The Hague Airport, Adecs Airinfra, TU Delft, SkyEcho, To70, WorldStartup, ILabs Technologies, Haagse Hogeschool, en MBO Rijnland.

Het ATL1.0 is mede tot stand gekomen met “EFRO” subsidie via het Kansen voor WestII programma, en steun van Gemeente Rotterdam en Provincie Zuid-Holland. 

Kansen voor West is het programmamanagementbureau voor West-Nederland. Het voert voor de vier Randstadprovincies (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) en de vier grootste steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) Europese programma’s uit. De programma’s worden uit diverse bronnen gefinancierd, waarvan de Europese structuurfondsen (ESIF) de belangrijkste zijn.

RHIA is de ‘runway’ voor innovatie, een plek waar bedrijven, ondernemers en studenten zich inzetten voor de transitie naar een schonere, stillere en duurzame toekomst van de luchtvaart.