First mover AeroDelft en RHIA zetten samenwerking voort

AeroDelft neemt als first mover Hoog16Hoven in gebruik. Het team gaahier de structuur van Phoenix PT, een drone op vloeibare waterstof, testen. Dit jaar is het team ook begonnen aan het ontwerp van een full-scale 2-zits vliegtuig van Phoenix PT, Phoenix FS genaamd, dat ook volledig op waterstof zal gaan vliegen. 

AeroDelft gelooft dat niet meer vliegen geen optie is. De luchtvaartindustrie moet duurzamer, maar het nog efficiënter maken van een vliegtuig is niet genoeg. AeroDelft zet in op iets veel radicaler: waterstofvliegen. 

Waterstofvliegen 
Een waterstofvliegtuig haalt de benodigde energie niet uit conventionele fossiele brandstoffen, maar uit waterstof. Waterstof bevat drie keer zoveel energie als kerosine en bij omzetting naar elektriciteit voor de aandrijving komt alleen maar waterdamp vrij. Om het eerste bemande vliegtuig in 2022 volledig op waterstof te laten vliegen, is ontwikkeling en testen noodzakelijk. 

Samenwerking AeroDelft en RHIA 
Na een succesvolle samenwerking in het academische jaar 2019/2020 maakt AeroDelft ook komend jaar gebruik van de proeftuin van RHIA. Begin 2021 bouwt het team de Phoenix PT af, waarna een testfase volgt tot zomer 2021. In de testfase worden de structuur, het propulsiesysteem en de elektronische systemen getest. In de zomer zal de eerste publieke vlucht plaatsvinden.  

RHIA en AeroDelft kijken uit naar de voortzetting van de samenwerking. Jan-Willem van Zwieten, Teammanager bij AeroDelftvindt het netwerk van RHIA erg interessant. “RHIA is een perfect platform om onze technieken te laten zien aan het netwerk. Tegelijkertijd biedt het ons de mogelijk om op de hoogte te blijven van nieuwinnovaties in de markt. Wij willen graag een onderdeel zijn van de veranderingen en ontwikkelingen in de luchtvaart en het strategisch partnerschap met RHIA draagt hier waardevol aan bij.”  

Ook Miranda Janse, directeur RHIA, is blij met AeroDelft als first moverEen mooiere combinatie van duurzaamheid, innovatie en luchtvaart kan ik me niet wensen om de toon te zetten voor de verdere invulling van ons Fieldlab Next Aviation.”

.

RHIA is de ‘runway’ voor innovatie, een plek waar bedrijven, ondernemers en studenten zich inzetten voor de transitie naar een schonere, stillere en duurzame toekomst van de luchtvaart.