Gecontroleerd herstel combineren met verduurzaming

De luchtvaart mag dan in de grootste crisis sinds haar bestaan verkeren, directeur RTHA Ron Louwerse ziet de toekomst niet somber in. ‘Worst case scenario’s? Daar doe ik niet aan. Er is altijd een ‘nog meer worst-scenario’ te bedenken’. Ron Louwerse over RHIA en de weg van RTHA naar een Next Generation Airport.

Scenario-denken is ook best lastig nu stelt Ron. ‘Het is een ongekende situatie. Wanneer kunnen we weer waarheen vliegen, en kun je dan ook terug? Wat doet de onzekerheid met de vraag? Deze vragen leven wereldwijd. Eenduidige antwoorden zijn niet te geven. Als het gaat om 1,5 meter en de invloed op het hele proces op de luchthaven; dat kunnen we redelijk snel invoeren en uitvoeren. Maar wat het hervatten van het vliegverkeer betreft zijn we ook afhankelijk van andere landen. Wij hebben veel vluchten naar Italië, Spanje en Griekenland. Als daar de lockdown langer duurt, betekent dat geen zomerseizoen voor RTHA.’

Opdracht RHIA blijft overeind

‘Ondertussen gaat er ook gewoon heel veel nog steeds door. De verbouwingen op RTHA bijvoorbeeld. En we kijken naar de toekomst. Hoe komen we hier uit. Wat kunnen we beter doen. Innovatie en duurzaamheid zijn sinds 2017 belangrijke thema’s voor RTHA. Daarom hebben we ook met de gemeente Rotterdam de stichting RHIA opgericht. Het gaat niet alleen om duurzaam vliegen. Maar ook om circulariteit en energiepositief opereren. Die grondgebonden zaken kunnen we zelf beïnvloeden. Je moet bij jezelf beginnen, wil je ook de vliegmaatschappijen meekrijgen. De opdracht voor RHIA om te komen tot innovaties die voor de luchtvaart, voor RTHA en de regio waarin we liggen van waarde zijn, blijft overeind. De ambities die er liggen op het gebied van duurzaamheid, elektrisch vliegen, vergroening maar ook maatschappelijk – de verbinding met het onderwijs bijvoorbeeld – daar zie ik geen verandering in. Ik zie daar alleen maar meer nadruk op komen.’

Financiering

Is er straks nog wel geld voor al die duurzame ambities in de luchtvaartsector? Ron: ‘Dat hangt af van hoe de economie zich gaat gedragen. Er komen allerlei modellen voorbij. Er zal gevlogen blijven worden maar in welke mate is onduidelijk. Zo ook wat financiering vanuit de overheid betekent. Welke voorwaarden worden er gesteld? Kan de sector daar aan voldoen en past het binnen Europa? Je kunt er allerlei speculaties op los laten maar de crisis is eigenlijk nog maar net begonnen. Veel zal ook afhangen van hoe de vliegmaatschappijen uit deze crisis gaan komen.’

Foto: Anne Reitsma

Crisissituatie gebruiken om te vernieuwen

‘Bij de Royal Schiphol Group waar RTHA onderdeel van is, wordt op alle niveaus nagedacht hoe we de crisissituatie kunnen gebruiken om te vernieuwen. Een gecontroleerd herstel dat we combineren met verduurzaming. Schiphol heeft recent een duurzaamheid roadmap 2030 gepresenteerd. Wij sluiten daarop aan. En we zijn samen met RHIA al heel goed op weg met projecten en activiteiten zoals het Synthetic Fuel project, de RTHA Campus, het Airport Technology Lab en de activiteiten op het gebied van elektrificering in het fieldlab Next Aviation. Schiphol wil in 2050 de meest duurzame en hoogwaardige airport zijn. Om daar te komen heb je een proeftuin nodig en dat zijn wij. Samen met RHIA werken wij aan die Next Generation Airport. En ik hoop van harte dat nog meer partijen en bestuurlijke partners zich bij de RHIA community gaan aansluiten.’

RHIA is de ‘runway’ voor innovatie, een plek waar bedrijven, ondernemers en studenten zich inzetten voor de transitie naar een schonere, stillere en slimme toekomst van de luchtvaart.