Grote betrokkenheid bij ontwikkeling meerjarenplan 2021-2025

Overweldigd door de bereid- en betrokkenheid van onze strategische partners om tijd vrij te maken voor de koers en het meerjarenplan van RHIA, kijkt Miranda Janse, directeur RHIA, zeer tevreden terug. De eerste digitale sessies om het meerjarenplan 2021-2025 vorm te geven zijn een succes.  

In de sessies delen de deelnemers hun visie op de toekomst van de luchtvaartindustrie. Wat zijn de trends die impact hebben op de luchtvaart? Hoe ziet de luchthaven van de toekomst eruit? Waar moet, en kan, RHIA op inspelen? De inzichten uit deze vragen gebruiken wij om het meerjarenplan en daarbij behorende programmaplan en projectportfolio te concretiseren. Want alleen met de daadwerkelijke projecten kunnen we de toekomst van de luchthaven en de omgeving vormgeven als economisch innovatiecluster. 

De sessies worden geleid door Marianne van der Ploeg. “Het is goed te zien hoe enthousiast de deelnemers zijn. De diversiteit aan reacties zorgt ervoor dat we kunnen komen tot een meerjarenplan dat goed aansluit op andere initiatieven en ambities die bijdragen aan een toekomstbestendige luchtvaart en regio. Door de partners proactief te betrekken bij de koers van RHIA, wordt het een meerjarenplan gemaakt voor én door de RHIAcommunity.   

We verwachten het meerjarenplan eind dit jaar op te leveren.

RHIA is de ‘runway’ voor innovatie, een plek waar bedrijven, ondernemers en studenten zich inzetten voor de transitie naar een schonere, stillere en slimme toekomst van de luchtvaart.