In gesprek met: Mark Twilt- programmamanager Hospitality Innovation Campus

Kun je ons meenemen, wat houdt de Hospitality Innovation Campus in?

De HIC is een samenwerkingsverband tussen de publieke (onderwijs en overheid) en de private sector gericht op Hospitality. Dit wordt mogelijk gemaakt door een toewijzing van een miljoen subsidie uit het regionaalinvesteringsfonds mbo en een forse co-financiering uit het bedrijfsleven. De komende jaren gaan we met onze partners uit de Hospitality sector in de Metropool Rotterdam-Den Haag werken aan de realisatie van de Hospitality Innovation Campus (HIC). De HIC is een community waar werkgevers, onderwijs en overheid samen ontmoeten, leren, innoveren en inspireren om de vitaliteit van de sector in de regio te vergroten.  Het initiatief hiertoe is afkomstig van partijen die eerder samenwerkten in The Learning Airport (TLA) met het idee meer leverage te realiseren met deze publiek private samenwerking waarbij Albeda de penvoerder is.

Waarom is dit nodig? 

De arbeidsmarkt staat onder druk. Samenwerking is noodzakelijk. Wij gebruiken graag Rubiks kubus als metafoor. Deze kleurrijke kubus bestaat uit allerlei bouwstenen en diverse lagen. Al die kleuren staan voor de diversiteit in MRDH-regio en de lagen staan voor onderwijs, overheid en bedrijfsleven. Als je alles op de juiste manier laat samenkomen en in beweging zet dan kom je tot het gewenste resultaat. Op de korte termijn is het probleem ‘ het handjes tekort’. Daar is ook niet meteen een oplossing voor. De Hospitality sector heeft behoefte aan een kwalitatieve en kwantitatieve groei van het arbeidspotentieel. Meer instroom en behoud van vakmensen. Wendbare werknemers die breed opgeleid zijn, eenvoudig tussen verschillende domeinen van de sector kunnen bewegen en weten om te gaan met nieuwe technologieën, goed kunnen samenwerken en communiceren. Daarvoor moeten wendbare werkgevers investeren in de aantrekkelijkheid van het beroep, maar vooral ook in goed opgeleide wendbare medewerkers. Onderwijs kan daar een open en flexibel aanbod voor ontwikkelen en uitvoeren. Maar het werkveld zelf is ook aan bod: hoe zorgen we ervoor dat het beroepenveld aantrekkelijker wordt met een duurzaam loopbaanperspectief voor iedereen. Bestaanszekerheid vs flexibiliteit met wendbare arbeidscontracten. Dat vraagt om innovatieve arbeidsrelaties die de werknemers bestaanszekerheid bieden.

Kortom: samen onderwijs construeren, samen werkgeverschap construeren.

Wat is de uitdaging?

Naast een demografische daling van instroom MBO, is het vooral het solitair opereren van partijen een gemiste kans voor de sector. De samenkomst van partijen binnen de HIC voorkomt dat we als eilandjes opereren maar juist samen naar bovengenoemd vraagstuk kijken. Waarbij vroegtijdig starten in het onderwijs een must is. Daarnaast moeten we met elkaar beter nadenken over onze wendbaarheid, verkopen we een opleiding of arbeidsmarkt? Hoe ziet die arbeidsmarkt er uit en aan welke behoefte kan het onderwijs gehoor geven? Dat dit niet altijd meteen gaat om ‘het vak’ maar ook om de organisatie als geheel gaat blijkt bijvoorbeeld ook uit de uitdaging om het onderwijs in de zomervakantie door te laten lopen. Immers is dit de drukste periode voor een luchthaven. De HIC probeert met pilots het onderwijs en bedrijfsleven beter te laten samenwerken met als doel flexibilisering van het onderwijs en het ritme van de beroepspraktijk te volgen.

En hoe nu verder?

We zijn gestart met 10 founding partners, waaronder RTHA en RHIA. Belangrijk is om niet meteen te groots te starten, en de uitdaging een beetje klein te houden, om zo successen te kunnen realiseren. Er zijn nu 7 programmalijnen die gericht zijn op instroom, doorstroom, professionalisering, onderzoek, flexibilisering van het onderwijs, beroepsoriëntatie en een learning community. In 2023 zullen alle programmalijnen operationeel starten.

Wat is er nog nodig?

Als ik de RHIA-community voor ogen heb denk ik aan organisaties waarbij innoverend denken en onderzoekend vermogen sterk ontwikkeld is. De Hospitality-sector heeft ook in de luchtvaart een belangrijke rol. Denk maar aan alle dienstverlenende activiteiten op RTHA als beveiliging, horeca, facilitair en (grond)stewardessen.

Hospitality zit daar waar de inzet van menselijk kapitaal het onderscheidend vermogen is. Maar welke innovaties in de luchtvaart hebben op termijn invloed op de inzet van medewerkers op een luchthaven? De HIC is ook bezig met de opstart van een practoraat.

Dit is een expertiseplatform binnen een mbo-instelling waar praktijk(gericht) onderzoek wordt uitgevoerd. Doel is het verspreiden van kennis en innovatie, en opleiden tot innovatief vakmanschap. Met de RHIA-community kan het interessant zijn om ontwikkelingen in de luchtvaart te koppelen aan ontwikkelingen in de Hospitality op een airport en daar onderzoek naar te doen. Maar ook opzetten van gastcolleges en lesmateriaal of trainingen in de luchtvaartdienstverlening is een mogelijkheid.

Kortom, aan ideeën geen gebrek!

Meer informatie: Mark Twilt

RHIA is de ‘runway’ voor innovatie, een plek waar bedrijven, ondernemers en studenten zich inzetten voor de transitie naar een schonere, stillere en duurzame toekomst van de luchtvaart.