In gesprek met: Wilma van Dijk, algemeen directeur RTHA

Sinds 1 september ben je actief als algemeen directeur bij Rotterdam The Hague Airport en dus nog midden in de eerste 100 dagen. Toch even benieuwd, welke inzichten zou je al met ons willen delen?

In de afgelopen vier jaren heeft RHIA met verschillende partners een beweging op gang gebracht die perspectief biedt op verduurzaming van de luchtvaartsector. RTHA is daarbij een logische plek om verduurzaming verder te brengen via innovatie, daadwerkelijk met de partners uit de regio. Deze samenwerkingsformule is krachtig. Het vergt tegelijkertijd een lange adem met het zetten van kleine stappen en focus houden. Tastbare resultaten helpen daarbij zoals het zonnepark, het aanjagen van ontwikkelingen in duurzame vliegtuigbrandstoffen (SAF) en elektrisch en waterstof vliegen. Daarnaast ook het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstof op airside door inzet van HVO100. Dit hoor ik ook terug bij aangesloten partners.

Voorganger Ron Louwerse gaf als tip mee dat innovatie/community partners nog meer als een netwerk kunnen opereren bij het verduurzamen van de luchtvaart en luchthaven. Hoe zie jij dit? 

Het is heel goed en gezond om met elkaar te kijken naar de doelstellingen, governance, focus en het financieringsmodel voor de toekomst. Nu, na vier jaar samenwerken is dit een natuurlijk moment om hierop te reflecteren. Wat doen we goed, wat kan beter. De tip van Ron om te opereren als een netwerk past goed in deze reflectie.

RHIA is de ‘runway’ voor innovatie, een plek waar bedrijven, ondernemers en studenten zich inzetten voor de transitie naar een schonere, stillere en slimme toekomst van de luchtvaart.