Kerstontbijt ‘Airport Meets Seaport’: Samenwerken aan de toekomst.

Wat hebben de haven van Rotterdam en het vliegveld van Rotterdam met elkaar te gemeen? Naast de open deur dat ze beiden op Rotterdams grondgebied liggen, staan ze ook allebei bol van de ideeën én in het centrum van een bijzonder ecosysteem. 

Dit kwam duidelijk naar voren tijdens het kerstontbijt op 18 december jl. met als thema ‘Airport meets Seaport’. Met het ontbijt, georganiseerd door RHIA en iTanks, werd de samenwerking tussen de verschillende netwerken gestimuleerd en werden nieuwe ideeën gepresenteerd.

Zowel Rotterdam The Hague Airport als de Rotterdamse haven moeten verduurzamen om hun toekomst te verzekeren. Hierdoor kan cross-sectoraal veel kennis en technologie uitgewisseld worden. Door nieuwe technologieën te introduceren in de markt via de keten en het vormen van consortia kunnen ontwikkelingen versneld worden. 

De pitches over onder andere drones, duurzaamheid, mobility en nieuwe manieren van informatieverwerking zijn enthousiast ontvangen. De sfeer onder de 270 bezoekers – vanuit bedrijven, overheid en kennisinstellingen –  zat er goed in en de rest van de ochtend werden ideeën volop gedeeld. Ook het ronde tafel gesprek was zeer nuttig en de inzet van iedereen om daadwerkelijk dingen te gaan doen is groot. 

Wat kan dan nog beter? Er is een duidelijke vraag richting overheid om deze ontwikkeling actief te stimuleren en met regelgeving nieuwe markten en technologieën mogelijk te maken. Zoals een deelnemer van het gesprek concludeerde: “De industrie gaat pas echt versnellen met innoveren als de overheid de lat hoog legt. Als het pijn gaat doen, dan komt de echte verandering.”

Interesse? Neem contact op met ons. Samen laten wij innovatie vliegen!

RHIA is de ‘runway’ voor innovatie, een plek waar bedrijven, ondernemers en studenten zich inzetten voor de transitie naar een schonere, stillere en slimme toekomst van de luchtvaart.