Lancering van Zuid-Hollandse aerospace delta agenda 2030

Met een feestelijke bijeenkomst presenteerde Innovation Quarter op 22 mei de nieuwe regionale luchtvaartagenda van Zuid-Holland. De Aerospace Delta Agenda 2030 is een gezamenlijk actieplan om duurzame luchtvaart te stimuleren en lange termijn groei van ruimtevaart en drones in de regio te bevorderen. Met de DutcH2 Aviation Hub, Airport Technology Lab (2.0), Fieldlab Next Aviation en Smart Rotors (2.0) dragen RHIA-partners in meerdere projecten hieraan bij.

De Aerospace Delta Agenda 2030 is de opvolger van de Aero-Space Agenda (2016 – 2025). De Aerospace Delta is hiermee ook het nieuwe merk van de regio voor de buitenwereld: een gebundelde samenwerking van 260 organisaties en zes innovatieclusters binnen 22 projecten. De roadmap van de agenda dient als gids voor nadere samenwerking binnen de sector, het bevorderen van concurrentievermogen, faciliteren van duurzame groei en adresseren van behoeftes van de luchtvaartindustrie.

De RHIA-community is met vier projecten onderdeel van de Aerospace Delta Agenda 2030:

  • DutcH2 Aviation Hub: het realiseren van een waterstofwaardeketen (productie, transport, opslag en gebruik) om waterstof vliegen op de RTHA mogelijk te maken.
  • Airport Technology Lab 2.0: het aanbieden van een veilige omgeving voor het delen van data, testen van oplossingen en faciliteren van een bedrijvenecosysteem voor digitale innovaties op de RTHA. Het project bouwt hiermee voort op de opgedane kennis uit het Airport Technology Lab (1.0) project.
  • Fieldlab Next Aviation: het bieden van een proeftuin en experimentele faciliteiten op een luchthaven (RTHA) om nieuwe vormen van duurzame luchtvaart en gerelateerde operationele procedures te valideren.
  • Smart Rotors 2.0: het ontwikkelen en testen van verschillende fixed pitch rotor configuraties voor elektrisch aangedreven vliegtuigen, drones en/of eVTOL’s om optimale geluidsreductie en efficiëntie te realiseren. Het project bouwt hiermee voort op de opgedane kennis uit het Smart Rotors (1.0) project.

 

 

RHIA is de ‘runway’ voor innovatie, een plek waar bedrijven, ondernemers en studenten zich inzetten voor de transitie naar een schonere, stillere en slimme toekomst van de luchtvaart.