Luchtvaart innoveert zich de crisis uit

Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat, ontving van Adri Bom-Lemstra, gedeputeerde Economie en Innovatie, tijdens een virtuele bijeenkomst de handreiking om een coalitie van bedrijven, overheden en kennisinstellingen uitvoeringspartner te laten zijn voor de transitie naar een duurzame luchtvaart. De minister reageert enthousiast: “Op weg naar een volgend kabinet is het belangrijk gezamenlijk op te trekken en duurzame innovatie voor de luchtvaart hoog op de agenda te zetten. Nu is het moment. Er is een groot potentieel voor een heel mooi ecosysteem.”

RHIA-partners geven uitvoering aan beleid en ambities sector
Nu de coronacrisis voortsleept, wordt er veel minder gevlogen. Om de luchtvaart een toekomst te geven en te verduurzamen werkt een brede coalitie aan innovatieprojecten op en rondom Rotterdam The Hague Airport (RTHA). De coalitie wil uitvoering geven aan de doelstellingen van nationaal luchtvaartbeleid, waaronder de Luchtvaartnota 2020-2050. Innovatie is het sleutelwoord. “Regionale samenwerking bevordert de ontwikkeling van fieldlabs voor cross-sectorale innovatie, en daarmee nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid. De impact kan de regio en Nederland ontstijgen als partners meerjarig durven te investeren,” benadrukt gedeputeerde Adri Bom-Lemstra. De RHIA-partners sluiten aan op een initiatief van de Duurzame Luchtvaarttafel voor een propositie die in ontwikkeling is.

Concrete innovaties in ontwikkel-, test- en demonstratieomgeving
Gezamenlijke inspanningen hebben al geleid tot concrete projecten. De luchthaven RTHA is het middelpunt van innovaties voor nieuwe luchtvaartuigen, duurzame energie en vernieuwende onderwijs- en onderzoeksfaciliteiten. Binnen het Fieldlab Next Aviation wordt gewerkt aan vliegtuiginnovaties zoals toekomstige aandrijvingen voor (hybride-) elektrisch en waterstof vliegen. Binnen de RTHA Campus worden studenten opgeleid in de praktijk door mensen uit de praktijk. In het Airport Technology Lab werken partners aan data-gedreven innovatie en het verbeteren van luchthavenprocessen. Met de demonstratiefabriek Zenid willen partners dagelijks ongeveer 1.000 liter synthetische kerosine met CO2 uit de lucht gaan produceren.

Samenwerken als voorwaarde voor succesvolle innovatie
Om de activiteiten van RHIA-partners en anderen mogelijk en succesvol te maken is samenwerking – nationaal en internationaal – cruciaal. Dick Benschop, president en CEO van Royal Schiphol Group, merkt op dat “de overheid, industrie en kennisinstellingen beter moeten samenwerken, zodat innovatie, investeringen en beleid elkaar versterken. Zo kunnen we niet alleen sterker, maar ook duurzamer uit de crisis komen.”

Achtergrond
De luchtvaartindustrie is verantwoordelijk voor 3% van de wereldwijde door de mens veroorzaakte CO2-uitstoot en heeft de uitdagende doelstelling om deze uitstoot in het komende decennium aanzienlijk te verminderen. In tegenstelling tot het wegvervoer kan de luchtvaart nog niet meteen overschakelen op elektrische of waterstof-aandrijving en is daarom afhankelijk van duurzame vliegtuigbrandstoffen (SAF). Met het gebruik van SAF, en in het bijzonder synthetische kerosine, kunnen emissies van conventionele vliegtuigen drastisch worden verlaagd. Met de realisatie van de proef- en demonstratiefabriek Zenid zetten RHIA-partners SkyNRG, Uniper en Climeworks in op de productie van synthetische kerosine waarvoor CO2 uit de lucht wordt gefilterd.

Inmiddels hebben negen landen (Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Spanje, Zweden, Oostenrijk en Nederland) in de EU, op initiatief van minister Van Nieuwenhuizen, uitgesproken een bijmengverplichting te willen voor SAF.

Details ‘RHIA Belofte’
De RHIA-partners zien kansen in de uitdagingen van de energietransitie en de urgentie om te verduurzamen. Kansen voor pionierende ondernemers, starters op de arbeidsmarkt, studenten die hun grenzen verleggen en reizigers voor wie de wereld aan hun voeten ligt. Om de transitie naar een duurzame luchtvaart mogelijk te maken werkt het consortium in de regio aan concrete innovaties. Een regio waar de Nederlandse luchtvaartindustrie is geconcentreerd. En bovendien een regio die met het havenindustrieel complex, de land- en tuinbouw in het Westland en het life science and health cluster rondom Leiden een economische motor is van Nederland.

De onlangs gepresenteerde Groeiagenda Zuid-Holland zet in op een substantiële bijdrage aan de ontwikkeling van de economie: 120.000 meer banen, meer wonen en minder CO2 en een betere bereikbaarheid ter land, ter zee en in de lucht. Vanuit die regio met een operationele luchthaven, luchtvaart-gerelateerde maakindustrie en internationaal vooraanstaande kennisinstellingen in de luchtvaart presenteren de samenwerkende partijen in RHIA zich als uitvoeringspartner voor het innovatiebeleid van het Rijk en de Nederlandse luchtvaartsector. Door groot te denken, en klein te doen. Werken aan pilot- en demonstratieprojecten en de samenwerken met andere luchthavens om succesvolle innovaties op te kunnen schalen en zo impact te maken in de duurzame transitie.

Voor meer informatie over de RHIA Belofte kunt u contact opnemen met Miranda Janse.

RHIA is de ‘runway’ voor innovatie, een plek waar bedrijven, ondernemers en studenten zich inzetten voor de transitie naar een schonere, stillere en duurzame toekomst van de luchtvaart.