Minister stelt bijmenging duurzame kerosine verplicht

Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat neemt het initiatief in eigen handen om de verduurzaming van de luchtvaartsector te versnellen. Indien er geen Europese verplichting komt op het bijmengen van duurzame luchtvaartbrandstoffen, zal Nederland ernaar streven om per 2023 een nationale bijmengverplichting in te voeren. Met de bouw van de eerste synthetische kerosine demonstratiefabriek levert RHIA hier een essentiële bijdrage aan.

Demonstratiefabriek synthetische kerosine, een wereldwijde primeur

Op het vlak van synthetische kerosine is afgelopen jaar voortgang geboekt. Schiphol Group is opdrachtgever voor een haalbaarheidsonderzoek naar de bouw van de eerste synthetische kerosine demonstratiefabriek op Rotterdam The Hague Airport (RTHA). De haalbaarheidsstudie toont aan dat het project technisch haalbaar is door een combinatie van bestaande technieken te gebruiken. Daarnaast toont de studie de noodzaak aan van beschikbare en betaalbare hernieuwbare elektriciteit. De volgende stap in het Synthetic Fuel project zal de ontwikkeling van een demonstratiefabriek zijn, waarbij CO2, water en zonne-energie gebruikt wordt om synthetische kerosine te produceren. De demonstratiefabriek kan ongeveer 1.000 liter per dag produceren. Het zou de eerste keer zijn dat synthetische kerosine voor commercieel gebruik geproduceerd wordt op basis van CO2 direct uit de lucht (direct air capture).

Haalbaarheidsstudie

Een ander onderzoek onderstreept de potentie van synthetische kerosine. Een consortium van bedrijven uit de luchtvaartsector en de industrie heeft onderzocht of het produceren van synthetische kerosine met CO2 uit industriële bron haalbaar is. Het onderzoek heeft vastgesteld dat de productieroute van synthetische kerosine veelbelovend is. Toch is nog meer onderzoek nodig naar de technologische mogelijkheden om het op commerciële schaal te kunnen produceren. Ook is er voor synthetische kerosine sprake van een significant onrendabele top ten opzichte van fossiele brandstof, zelfs in vergelijking met duurzame biobrandstoffen.

Samen met onze partners werkt RHIA aan de Next Generation Airport. Op de hoogte blijven van RHIA en de projecten? Meld je aan voor de nieuwbrief. De volledige kamerbrief is te vinden via de website van de Tweede Kamer.

RHIA is de ‘runway’ voor innovatie, een plek waar bedrijven, ondernemers en studenten zich inzetten voor de transitie naar een schonere, stillere en slimme toekomst van de luchtvaart.