Partneren in de Next Generation Airport-proeftuin

De eerste maand na de vakantieperiode zit er alweer op. We hebben even kunnen proeven van een situatie waarin we weer meer ‘normaal’ kunnen werken, maar de maatregelen zijn weer aangescherpt. Het is een zware periode, voor velen van ons. Persoonlijk, maar ook op het werk. Recent hebben Royal Schiphol Group en KLM hun cijfers gepresenteerd en de benodigde reorganisaties aangekondigd. Het is duidelijk dat de luchtvaartindustrie in zeer zwaar weer zit. Ook Shell laat weten duizenden banen weg te snijden om zich voor te bereiden op duurzame energie. De wereld verandert, continu en sneller dan ooit.

Het is begrijpelijk dat bedrijven in zulke omstandigheden goed moeten kijken wat ze wel, minder en wellicht ook niet meer gaan doen. Het investerend vermogen neemt af. Projecten worden uitgesteld. Maar juist nu moeten we als community de handen ineenslaan en gezamenlijk aan de slag gaan met innovatie. Juist in deze regio kan dit. We hebben een geweldige proeftuin met onze airport. We hebben een hecht netwerk. En met RHIA wil ik dit graag verbinden. Hier kunnen we laten zien dat innovatie ook nu doorgang kan vinden.

Zo hebben we eerder deze maand de nieuwe locatie van Albeda als onderdeel van RTHA Campus geopend. Ook zullen we onze samenwerking met regionale partners verder versterken door de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst met stichting Business Park Ypenburg, een broedplaats voor luchtvaart gerelateerde maakindustrie. Verder verwacht ik binnenkort een nieuwe belangrijke mijlpaal voor het project Smart Energy Systems. Daarover hopelijk snel meer.

Dit onderschrijft het belang van samenwerking, of ‘partneren’ zoals ik het graag noem. Voor onze eigen koers zet ik hier ook op in. Onlangs hebben we een heisessie gehad met collega’s van Rotterdam The Hague Airport om nog meer de aansluiting te zoeken in gezamenlijke uitdagingen en activiteiten. Een dergelijke sessie gaan we binnenkort ook opstarten met andere strategische partners om gezamenlijk tot een meerjarenplan 2021-2025 te komen. Dit plan gebruiken we om de koers uit te zetten om de Next Generation Airport te realiseren. Essentieel onderdeel hiervan is het projectportfolio, want alleen met de projecten kunnen we de toekomst van de luchthaven en de omgeving vormgeven als economisch kennis- en innovatiecluster. Ik verwacht dat we het meerjarenplan eind dit jaar opleveren.

Om ondanks de noodzaak om zoveel mogelijk thuis te werken toch in contact met elkaar teblijven, organiseren we voor en door de community RHIA Talks. We doen dit om te verbinden en met elkaar te praten over de ontwikkelingen die van belang zijn. De komende RHIA Talks gaat over Next Employment, gekoppeld aan de RTHA Campus, een van onze projecten waar we samen met RTHA en Albeda aan werken. Ron Kooren en Ron Louwerse gaan tijdens deze derde editie van RHIA Talks met mij in gesprek over de betekenis en relevantie van een samenwerking als RTHA Campus voor de nieuwe generatie van personeel. Voor de rest van het jaar zullen wij zeker nog twee edities van RHIA Talks organiseren. Houd onze LinkedIn-pagina en nieuwsbrief dus in de gaten.

Begin deze maand hebben we ons netwerk met dat van iTanks bij elkaar gebracht om de wereld van Future Mobility in Rotterdam te verkennen. Dit was tijdens het Back to Business Breakfast. En zo voelt het nu ook, nog zelfs los van de vakantieperiode. We zijn weer back to business. In een uitdagende setting. We moeten partneren en samen de proeftuin benutten om te laten zien wat kan. We moeten met elkaar delen wat er gebeurt, samen nieuwe thema’s verkennen en samen inspannen om toch tot duurzame innovaties te komen.

Tot snel,
Miranda

RHIA is de ‘runway’ voor innovatie, een plek waar bedrijven, ondernemers en studenten zich inzetten voor de transitie naar een schonere, stillere en slimme toekomst van de luchtvaart.