Persbericht: Vernieuwde samenwerking voor schoner, stiller en slimmer vliegen vanaf Rotterdam The Hague Airport.

Rotterdam, 20 december 2023

Na vier jaar succesvolle samenwerking markeert 2024 een bijzonder jaar voor Rotterdam The Hague Innovation Airport (RHIA). Gisteren, tijdens het RHIA Take-off evenement, ondertekenden Frans Everts (Shell), Marcel de Nooijer (Transavia), Henri Werij (TU Delft), Michel Peters (Koninklijke NLR) en Wilma van Dijk (Rotterdam The Hague Airport) de vernieuwde propositie. Als ‘Executive Board’ van RHIA nemen zij het voortouw in deze samenwerking met als doel bij te dragen aan verduurzaming van de luchtvaart.

Samenwerking
De partijen zetten in de vernieuwde samenwerking in op het versnellen van de uitvoering. Daarom is de werkwijze community gedreven, privaat aangevoerd en publiek gesteund. Met meer focus en slagkracht richt de samenwerking zich op zes projecten. Voor de luchthaven een belangrijke stap om te blijven werken aan de benodigde innovatie en verduurzaming. Wilma van Dijk, CEO RTHA: “Als Rotterdam The Hague Airport zijn we verheugd deel uit te maken van deze samenwerking, in het bijzonder met de andere leden van de Executive Board. Het toont onze gezamenlijke toewijding aan het verduurzamen van de luchtvaart.”

Met het aangescherpte projectportfolio werkt de RHIA-community het komend jaar door aan zes projecten. Het gaat om het onderzoeken, demonstreren en testen van innovaties voor duurzame, stillere, en slimmere vliegtuigen (Fieldlab Next Aviation), het versneld toepassen van duurzame brandstoffen (Vliegen op SAF), een plek waar we met gebruik van data en digitale innovatie een slimmere en duurzame reizigersbeleving kunnen ontwikkelen (ATL), het onderzoeken van mogelijkheden rondom de landingsbaan om stiller te vliegen (Stiller vliegen), het doorontwikkelen van de luchthaven als slimme hub voor groene energie (Smart Energy Airport), en het versnellen van het vliegen op waterstof (DutcH2 Aviation Hub). 

De regionale overheden, gemeenten Rotterdam en Den Haag en provincie Zuid-Holland ondersteunen de vernieuwde koers van het samenwerkingsverband. Meindert Stolk, gedeputeerde van provincie Zuid-Holland: “Wij omarmen deze vernieuwde samenwerking als een mijlpaal op weg naar een duurzame toekomst voor de luchtvaart. Door gezamenlijke inspanningen om dergelijke innovaties aan te jagen willen we een positieve impact hebben op het milieu en de samenleving.”

Lancering DutcH2 Aviation Hub
Een van de zes projecten is gisteren gelanceerd: de DutcH2 Aviation Hub. Het project omvat de ontwikkeling van een lokale infrastructuur voor de productie, opslag en gebruik van groene waterstof, het voorbereiden van een waterstof verbinding tussen luchthavens en het ondersteunen van de eerste vluchten vanaf RTHA door pioniers zoals ZeroAvia, AeroDelft en Conscious Aerospace. Hiermee speelt het project een cruciale rol in het mogelijk maken van waterstof aangedreven vliegen vanaf RTHA.

Ook Ron van Manen, Directeur Stichting Luchtvaart in Transitie, bevestigde de noodzaak van samenwerkingen als RHIA. “We staan op het punt een nieuw tijdperk in te gaan met de luchtvaartsector. In ‘the race to climate neutral aviation’ moeten we een systeem brede aanpak inzetten waarin de hele keten, zoals luchtvaartmaatschappijen, vliegtuigfabrikanten, luchthavens en de energie sector, samenwerkt aan een duurzame luchtvaart.”

——

Frans Everts, president-directeur van Shell Nederland: “Samen kom je zoveel verder. De innovatie van de wetenschap, overheden die dit soort initiatieven omarmen en de kracht van de marktpartijen komen in deze partnerschappen samen. Zo kunnen we de transitie naar schoner en beter vliegen versnellen; in de lucht, maar ook op het platform van het vliegveld. Bij Shell werken we in ieder geval hard om de overgang naar biobrandstoffen en groene waterstof mogelijk te maken.”

Marcel de Nooijer, CEO Transavia: “Schoner stiller en slimmer vliegen, daar staat RHIA voor. Het is RHIA gelukt om de spelers met de juiste doelstellingen bij elkaar te brengen. En zo kan een bloeiend eco-systeem ontstaan voor innovatie. Ik kijk uit naar de komende jaren waarin we samen zowel projecten zullen realiseren met impact op de korte termijn als initiatieven zullen ontplooien voor de toekomst.”

Wilma van Dijk, CEO RTHA: “Als Rotterdam The Hague Airport zijn we verheugd deel uit te maken van deze samenwerking, in het bijzonder met de andere EB-leden. Het toont onze gezamenlijke toewijding aan schoner, stiller en slimmer vliegen.”

Henri Werij, Decaan Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek TU Delft: “Samenwerking tussen kennisinstellingen en industrie is essentieel om klimaatneutrale luchtvaart mogelijk te maken. We kijken uit naar deze vernieuwde samenwerking waarin we onze kennis inbrengen en in verschillende projecten met de partners werken aan innovaties en aan de implementatie hiervan in de luchthavenomgeving.”

Michel Peters, CEO Koninklijke NLR: “Alle kernspelers zijn bij deze samenwerking aangesloten met RHIA als verbindende factor om de transitie naar een duurzamere Nederlandse luchtvaart zo snel mogelijk te realiseren. Samen met deze partijen gaan we verscheidene mogelijkheden onderzoeken en testen in de operationele werkelijkheid van deze luchthaven.”

Voor meer informatie graag contact opnemen met Gerard Bovens.

RHIA is de ‘runway’ voor innovatie, een plek waar bedrijven, ondernemers en studenten zich inzetten voor de transitie naar een schonere, stillere en slimme toekomst van de luchtvaart.