Provincie Zuid-Holland op digitaal bezoek

Op donderdag 3 december kwamen tien medewerkers van de Provincie Zuid-Holland digitaal op werkbezoek bij RHIA. Momenteel werken de twee partijen al samen en dit digitale bezoek bood de gelegenheid om mogelijkheden tot verdere intensivering van het partnerschap te bespreken. Zo heeft de Provincie besloten RHIA meerjarig financieel te ondersteunen via de RNIZ-regeling.

Samenwerkingen
De Provincie Zuid-Holland is sinds de begindagen van RHIA een belangrijke partner voor de community. RHIA sluit aan op haar doelstellingen om regionale samenwerkingen te bevorderen en in te zetten op de ontwikkeling van fieldlabs. Hulp van de provincie heeft succesvol bijgedragen aan onder andere de realisatie van het Airport Technology Lab, dat in mei officieel gestart is. De betrokkenheid van gedeputeerde Adri Bom-Lemstra in het bestuurlijk overleg is ook van grote waarde voor de RHIA-community. 

Om deze wederzijdse relatie verder te ontwikkelen, kwamen de partijen begin december bij elkaar om aanknopingspunten te vinden voor verdere samenwerking. Als aftrap presenteerde RHIA het meerjarenplan 2021-2025 en werd ingezoomd op de projecten Synthethic Fuel, Fieldlab Next Aviation en RTHA Campus. Vervolgens was er ruimte om elkaar vragen te stellen en in gesprek te gaan.  

Raakvlakken
Het werkbezoek leverde interessante gesprekken op. Renate Beausoleil van bureau Economische Zaken van de Provincie Zuid-Holland geeft aan dat het bezoek informatief was voor de collega’s: “Het is goed dat onze medewerkers werkend aan thema’s als kennis en innovatie, energievoorziening en human capital uitgebreider zijn meegenomen op het programma en de peilers van RHIA en om te kijken welke raakvlakken er zijn.” Beide partijen hebben de wens uitgesproken nog meer met elkaar op te willen trekken. Enkele concrete aanknopingspunten voor verdieping zijn naar voren gekomen. Zo zullen de komende tijd individuele gesprekken plaatsvinden op het gebied van synthetische brandstoffen en het verder ontwikkelen van individuele kennis en skills van werknemers en studenten in de RTHA Campus. 

Het digitale bezoek van Provincie Zuid-Holland is de eerste in een reeks van bezoeken van de strategische partners van RHIA. In 2021 krijgt RHIA regelmatig organisaties op digitaal bezoek om de samenwerking in relatie tot de ambities op het vlak van duurzame luchtvaart en duurzame luchthaven te versterken en verdiepen.

RHIA is de ‘runway’ voor innovatie, een plek waar bedrijven, ondernemers en studenten zich inzetten voor de transitie naar een schonere, stillere en slimme toekomst van de luchtvaart.