Taskforce start met regionale visie op synthetische brandstoffen

Met de vorming van een taskforce die een regionale visie op synthetische brandstoffen gaat ontwikkelen is weer een belangrijke stap gezet op weg naar duurzame luchtvaart. Met de regionale visie kan ook het RHIA-project Synthetic Fuel rekenen op een betere aansluiting met andere regionale initiatieven.

De toekomst van synthetische brandstoffen

De taskforce waarin onder andere gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam en InnovationQuarter zitten, komt met een visie op regionaal niveau over de toekomst van synthetische brandstoffen. De taskforce brengt activiteiten op het gebied van synthetische brandstoffen in kaart, deelt kennis en ervaring die wordt opgedaan in de regio en zoekt aansluiting bij lokale en regionale energietransitie strategieën.

Een duurzaam alternatief voor kerosine

Synthetische kerosine is CO2-neutraal en circulair en is een duurzaam alternatief voor kerosine. De productie van synthetische kerosine uit duurzame elektriciteit, CO2 en waterstof kan emissies van conventionele vliegtuigen drastisch reduceren. De demonstratiefabriek die op RTHA gebouwd gaat worden, kan ongeveer 1.000 liter per dag produceren. Het zal de eerste keer zijn dat synthetische kerosine voor commercieel gebruik geproduceerd wordt op basis van CO2 direct uit de lucht (direct air capture). Op RTHA kunnen dankzij de demonstratie- en proefinstallatie kleine vliegtuigen worden voorzien van duurzame brandstof. 

RHIA is de ‘runway’ voor innovatie, een plek waar bedrijven, ondernemers en studenten zich inzetten voor de transitie naar een schonere, stillere en duurzame toekomst van de luchtvaart.