RHIA DOWNLOADS

220406_RHIA_Jaarplan 2022
JAARPLAN 2022
De sleutel voor succes is samenwerking

In dit jaarplan 2022 staat op hoofdlijnen beschreven wat de geplande activiteiten van de samenwerkende RHIA-partners in 2022 zijn en wat de bijdrage daaraan is van het facilitair team van de stichting.

RHIA Regiovisie SAF
REGIOVISIE SAF
Versnellen van de transitie naar duurzame luchtvaartbrandstoffen

De regio Rotterdam heeft de ambitie én potentie om zich te positioneren als aantrekkelijke en concurrerende locatie voor een productieketen van Sustainable Aviation Fuels (SAF).

RHIA Uitvoeringsplan 2030
UITVOERINGSPLAN
Groot denken, klein doen

Dit uitvoeringsplan is een vervolg op het RHIA Meerjarenplan, waarin de ambities van de RHIA community zijn vastgelegd. Deze ambities geven richting aan de missie naar duurzame luchtvaart.

Meerjarenplan RHIA 2021 - 2025
MEERJARENPLAN
Groot denken, klein doen

Voor én door de community van RHIA is dit meerjarenplan 2021-2025 ontwikkeld. In dit document wordt beschreven wat de RHIA community de komende vijf jaar onderneemt.

RHIA Manifest
RHIA Manifest
Binnen één generatie duurzaam vliegen

De oplossing voor duurzaam vliegen is er niet vandaag of morgen. Wel is het mogelijk de transitie naar een duurzame luchtvaart te versnellen en dit binnen één generatie onomkeerbaar te maken.

Stichting RHIA belofte
RHIA BELOFTE
Uitvoeringspartner voor duurzame luchtvaart

RHIA biedt kansen voor pionierende ondernemers, starters op de arbeidsmarkt en studenten die hun grenzen verleggen met de uitdagingen van de energietransitie en de urgentie om te verduurzamen.

RHIA_2020-2025
RHIA 2020-2025.
Op naar de toekomst van de luchtvaart.

Lees over het plan om door middel van grootschalige regionale samenwerking de luchtvaartsector vooruit te brengen naar een toekomstbestendig bestaan. Een impuls voor de economie en luchtvaart.

RHIA is de ‘runway’ voor innovatie, een plek waar bedrijven, ondernemers en studenten zich inzetten voor de transitie naar een schonere, stillere en slimme toekomst van de luchtvaart.