RHIA, Havenbedrijf Rotterdam en InnovationQuarter presenteren binnenkort regiovisie synthetische brandstoffen

Begin maart presenteren RHIA, Havenbedrijf Rotterdam, InnovationQuarter en industriepartners een visie op regionaal niveau over de toekomst van duurzame luchtvaartbrandstoffen. Het geeft een overzicht van de benodigde maatregelen om het pad vrij te maken voor de grootschalige productie en inzet van duurzame brandstoffen, zoals een bijmengverplichting. Met de regionale visie kan ook het project Zenid rekenen op een betere aansluiting met andere regionale initiatieven.

Een duurzaam alternatief voor kerosine
Eén van de duurzame brandstoffen is synthetische kerosine. Door synthetische kerosine te produceren met CO2 uit de lucht, wordt het proces CO2-neutraal en is deze synthetische kerosine (jet fuel from air) een duurzaam en circulair alternatief voor kerosine. De productie van synthetische kerosine uit duurzame elektriciteit, CO2 uit de lucht en waterstof kan daarmee emissies van conventionele vliegtuigen drastisch reduceren.

Op weg naar een demonstratiefabriek
Onderdeel van de regiovisie is de ontwikkeling van een demonstratiefabriek (Zenid) die circa 1.000 liter per dag kan produceren. Het zal de eerste keer zijn dat synthetische kerosine voor commercieel gebruik geproduceerd wordt op basis van CO2 direct uit de lucht (direct air capture).

RHIA is de ‘runway’ voor innovatie, een plek waar bedrijven, ondernemers en studenten zich inzetten voor de transitie naar een schonere, stillere en slimme toekomst van de luchtvaart.