RHIA past in een multidisciplinaire aanpak

De Technische Universiteit is een belangrijke partner voor RHIA. Voor prof. dr. ir. Tim van der Hagen, rector magnificus van TU Delft, was het snel duidelijk: ‘RHIA en TU Delft hebben elkaar echt iets te bieden’. Het past volgens hem in de trend van samenwerkende kennisinstellingen, overheden en bedrijven. ‘De samenleving schreeuwt om een multidisciplinaire aanpak.’

Tim van der Hagen ziet RHIA als een mooie proeftuin. ‘Voor onze studenten bieden de projecten van RHIA een mooie gelegenheid om buiten de studieboeken en de collegezalen te zien wat er in de echte wereld gebeurt en waarom ze die studie volgen. Een luchthaven is een inspirerende omgeving. Ze kunnen er nieuwe technologie beproeven, beter maken, kijken of het aansluit bij de behoeften. Daarmee kunnen we innovaties versnellen. Je brengt het heel snel naar de toepassing toe. Studenten kijken met een frisse blik en stellen kritische vragen. Waarom gaat het zoals het gaat? Kan het ook anders? De jonge mensen van nu zijn gewend thematischer te denken en minder vanuit een vakdiscipline. De samenleving verandert snel. Samenwerking tussen disciplines is cruciaal. Je hebt elkaar nodig om tot oplossingen te komen. RHIA past in die multidisciplinaire aanpak door kennisinstellingen, overheden en bedrijven.’

Holistische aanpak
‘Eigenlijk gaan we de multidisciplinaire aanpak voorbij. We zien steeds meer convergentie: disciplines die versmelten en waaruit een nieuwe discipline ontstaat. Zo is ooit de biotechnologie ontstaan uit biologie en scheikunde. En klinische geneeskunde uit werktuigbouwkunde en geneeskunde. In het mobiliteitsdomein zie ik dat ook wel gebeuren. Misschien wel uit kunstmatige intelligentie en logistiek’. Tijdens het interview valt de term ‘holistische aanpak’ een aantal keer. Tim van der Hagen: ‘Kijk naar het geheel. Alles heeft met elkaar te maken. Duurzaamheid, circulariteit; niet voor niets zijn dit nu hele belangrijke thema’s. 

De corona-crisis legt dit ook nog eens onder een vergrootglas. Ik hoop dat we deze crisis aangrijpen om iets nieuws op te bouwen dat beter is dan voor de crisis. Niet terug naar de oude economie, maar een nieuwe economie. Meer mensgericht, duurzamer. Deze crisis is natuurlijk heel vervelend voor luchtvaartmaatschappijen en vliegvelden. Maar het biedt ook kansen. ‘Never waste a good crisis’ klinkt misschien een beetje banaal maar het is wel zo. Een aantal dingen zullen anders zijn dan we drie maanden geleden voor mogelijk hadden gehouden. Willen we als samenleving nog wel dat we voor een habbekrats naar allerlei steden in Europa kunnen vliegen?’

DIMI
De TU Delft heeft het initiatief DIMI: Delft Deltas, Infrastructures & Mobility Initiative. Binnen DIMI is ‘Airport of the future’ één van de drie programma’s. Wat betekent RHIA voor dit programma? Tim: ‘We kijken vanuit DIMI breed naar mobiliteit. Interdisciplinair, het maatschappelijk belang en impact zijn belangrijke criteria voor onze onderzoeksprojecten. Om de impact van de onderzoeken binnen DIMI te vergroten, is RHIA voor ons belangrijk. Denk aan het oplossen van uitdagingen die in de luchtvaart spelen: het ontwikkelen van schonere brandstoffen, beperken van geluidsoverlast, het verbeteren van het mobiliteitsnetwerk en de connectie met de luchthaven. Maar bijvoorbeeld ook aan psychologische aspecten als het gaat om passagiersbeleving en het verbeteren van processen op een luchthaven.’

‘Een luchthaven is meer dan een plek waar vliegtuigen opstijgen en landen. Het is een mobiliteitshub waar mensen elkaar ontmoeten, werken, winkelen. De luchthaven van de toekomst is een innovatief en inspirerend knooppunt en broeinest. Een aantrekkelijke omgeving waar mensen graag willen wonen, werken en recreëren. Een plek waar bedrijven en onderwijsinstellingen gezamenlijk innovaties kunnen testen en implementeren in een operationele omgeving. Een plek die een grotere maatschappelijke en economische rol kan vervullen door een sterke connectie met de omgeving. Dat is ook precies waar RHIA voor staat.’

Foto: Tim van der Hagen, voorzitter van het College van Bestuur van TU Delft

RHIA is de ‘runway’ voor innovatie, een plek waar bedrijven, ondernemers en studenten zich inzetten voor de transitie naar een schonere, stillere en duurzame toekomst van de luchtvaart.