RHIA-projecten geven uitvoering aan nationale innovatiestrategie luchtvaart

Op 13 juni 2023 publiceerde het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) haar nieuwe Innovatiestrategie Luchtvaart. Minister Harbers verbindt hiermee de Luchtvaartnota 2020-2050 aan vier innovatiegebieden: vliegtuigen, duurzame energiedragers, luchtruim en de luchthaven en haar omgeving. De RHIA-community geeft in haar projecten uitvoering aan het realiseren van de gestelde ambities binnen deze innovatiegebieden.

De Innovatiestrategie Luchtvaart moet de kloof dichten tussen de maatschappelijke doelstellingen van de luchtvaart en de huidige manier van vliegen. IenW wil met technische innovaties de volgende doelstellingen halen. 

Deze doelstellingen zijn ook uitdagingen waarin de RHIA-community aan werkt. Hieronder staan we stil bij enkele ambities uit de Innovatiestrategie Luchtvaart en hoe de RHIA-community hier nu al mee bezig is.  

“Om haar license to operate te behouden, moet de luchtvaartsector dan ook radicaal innoveren.” (pagina 5)

In de RHIA-community vinden partijen elkaar op een vernieuwende manier. Door vanuit publiek-private coalities projecten te lanceren op en rondom de innovatieomgeving RTHA werken organisaties samen aan de gedeelde uitdagingen. Het innovatiecluster RHIA zorgt hiermee voor een structurele, meerjarige samenwerking die nodig is om radicale innovaties te ontwerpen, testen en implementeren.   

 “IenW richt zich op het stimuleren van […] transport-, opslag en tankinfrastructuur voor elektriciteit en waterstof op vliegvelden.” (pagina 17)

en

“Nederland heeft een sterke kennispositie op gas en gasinfrastructuur. IenW verkent met EZK hoe deze gebruikt kan worden om een waterstofinfrastructuur op vliegvelden te realiseren.” (pagina 18)

Binnen de DutcH2 Aviation Hub werken RHIA-partners aan het realiseren van elke stap in de keten (productie, transport, opslag en gebruik) zodat waterstof aangedreven vliegen vanaf de RTHA mogelijk wordt. Waterstof vliegen heeft namelijk de potentie om voor meer dan 80% de meeste economische, net-zero technologie te zijn voor vluchten vanaf de RTHA. Essentieel hiervoor is dat luchthavens de faciliteiten bieden om veilig en efficiënt waterstof te tanken, maar ook dat productie en transport van waterstof naar de luchthaven wordt georganiseerd.

“IenW verkent samen met luchthavens of er mogelijkheden zijn om een waterstofcorridor te realiseren: internationale vluchten die geheel met waterstof kunnen worden bediend.” (pagina 18)

Op 22 juni kondigde Hamburg Aviation, Hamburg Airport, RTHA en RHIA aan om samen te werken aan een waterstofcorridor. Speerpunt is om in 2026 de eerste waterstofvlucht tussen de luchthavens te maken. Ook werken de partijen samen aan kennisdelingen over waterstofinfrastructuur en gerelateerde operationele procedures die hiervoor nodig zijn. De samenwerking tussen Rotterdam en Hamburg is de eerste stap in het bouwen van een Europees luchthavennetwerk waartussen met waterstof aangedreven vliegtuigen gevlogen kan worden.

RHIA is de ‘runway’ voor innovatie, een plek waar bedrijven, ondernemers en studenten zich inzetten voor de transitie naar een schonere, stillere en slimme toekomst van de luchtvaart.