RHIA Uitvoeringsplan

Samenwerken in de uitvoering is wat wij doen. We nodigen u ook uit om samen op weg te gaan naar een duurzame toekomst van de luchtvaart! Benieuwd naar hoe wij dit doen? Lees dan hier het uitvoeringsplan. 

Waar wij aan bouwen

Samen bouwen aan een volgende generatie luchthaven met meerdere functies en faciliteiten waar innovatie kan vliegen. Zo werken we op RTHA aan waterstof- en elektrisch vliegen; multimodaliteit waar de regio multifunctioneel gebruik van kan maken; campusvorming waar werken en leren hand in hand gaan en een economisch centrum waar startups en bedrijven langdurig bijdragen aan de duurzame luchtvaart. Het is daarom ook belangrijk dat verdienmodellen worden uitgevonden zodat toekomstige innovaties levensvatbaar zijn.  

Roadmap 2030

Om een beeld te geven hoe de RHIA Partners dit doen geven we in het uitvoeringsplan een overzicht van de verschillende programma’s waar de RHIA partners aan werken. Per programma wordt een doorkijk gegeven van de ‘roadmap’ 2021-2030 en de projecten die zijn gestart om de beoogde ambities te realiseren. Omdat we werken aan innovaties passen we een werkwijze toe die ruimte laat voor verkenning van concepten, het experimenteren in een testomgeving en het bij elkaar brengen van partijen die ieder een eigen expertise inbrengen. Deze werkwijze lichten we in dit document toe. Ook beschrijven we de governance; de structuur om besluitvorming over programma’s en projecten te faciliteren.  

RHIA Partners hebben gezamenlijk dit uitvoeringsplan opgezet. Dit plan is een vervolg op het Meerjarenplan 2021-2025. In het Meerjarenplan 2021-2025 zijn de ambities van de RHIA community vastgelegd. De ambities zijn gesteld om onze gezamenlijke missie naar een duurzame luchtvaart richting te geven. De RHIA community realiseert zich dat zij onderdeel is van een veel grotere transitie, en brengt versnelling aan in de beoogde vernieuwing door samen op te trekken in het daadwerkelijk tot stand brengen van innovaties.  

Stichting RHIA heeft een faciliterende rol en heeft als zodanig de coördinatie voor de totstandkoming van dit gezamenlijke uitvoeringsplan op zich genomen. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met Jules Lancee, j.lancee@stichtingrhia.nl  

 

RHIA is de ‘runway’ voor innovatie, een plek waar bedrijven, ondernemers en studenten zich inzetten voor de transitie naar een schonere, stillere en slimme toekomst van de luchtvaart.