RTHA Campus een stap dichterbij

Op vrijdag 28 augustus kreeg René Louwerse, lid college van bestuur Albeda, de sleutel overhandigd. De nieuwe schoollocatie op het terrein van Rotterdam The Hague Airport wordt de komende weken ingericht. Vanaf de herfstvakantie nemen studenten en docenten van het Albeda Rotterdam The Hague Airport College en het Albeda Facilitair & Veiligheidscollege de locatie echt in gebruik.

Amanda van Woerden, adjunct-directeur van het Albeda Rotterdam The Hague Airport College, en architect Mark Mes van Buro voor Stedebouw en Architectuur Wim de Bruijn, lieten tijdens een rondleiding zien hoe de locatie een zo inspirerend mogelijke leeromgeving voor studenten biedt en welke technische uitdagingen dat met zich mee heeft gebracht.

De opening van de nieuwe locatie van Albeda is een belangrijke mijlpaal voor het project RTHA Campus. De campus biedt een experimentele onderzoeks- én leerwerkomgeving voor overheden, kennisinstellingen én het bedrijfsleven gezamenlijk. Tegelijkertijd is de werkwijze vraaggestuurd; vanuit actuele vragen uit het bedrijfsleven krijgen onderwijs, onderzoek, innovatieve producten en diensten hun vorm.

Met RTHA Campus willen Rotterdam The Hague Airport, Albeda en RHIA toewerken naar een toekomstbestendig en uitdagend leerwerklandschap voor ondernemers, onderwijs, overheid, het bedrijfsleven, onderzoekers en omwonenden. Gezamenlijk vervullen wij een aanjaagfunctie in de groei van nieuwe, economische activiteiten in sectoren als:

  • Lucht- en ruimtevaart;
  • Hospitality & zakelijke dienstverlening;
  • Transport & logistiek;
  • Hightech & IT;
  • Creatieve- en innovatieve maakindustrie.

Vanuit het motto ontmoeten-leren-inspireren benoemt RTHA Campus drie doelstellingen:

  1. Het creëren van een flexibele, inspirerende en contextrijke leeromgeving, waarin coöperatief opleiden vanzelfsprekend is.
  2. Het bevorderen van innovatieve producten, diensten en samenwerking.
  3. Het verankeren van toekomstbewustzijn in de strategie, met de nadruk op employability en sustainability.

RHIA is de ‘runway’ voor innovatie, een plek waar bedrijven, ondernemers en studenten zich inzetten voor de transitie naar een schonere, stillere en slimme toekomst van de luchtvaart.