RTHA en Hamburg kondigen samenwerking aan voor waterstofvliegroute

Rotterdam The Hague Airport (RTHA), Rotterdam the Hague Innovation Airport (RHIA), Hamburg Airport (HAM) en Hamburg Aviation zijn een samenwerking gestart om een waterstofvliegroute tussen beide luchthavens te realiseren. Dat werd gister aangekondigd tijdens de Paris Air Show.

De twee luchthavens en de twee daarbij behorende innovatie stichtingen ambiëren om in 2026 de eerste vlucht op waterstof tussen Hamburg en Rotterdam te kunnen faciliteren. Het memorandum of understanding (MoU) omvat ook een bredere samenwerking om waterstofinfrastructuur te ontwikkelen en bij te dragen aan de totstandkoming van relevante industriestandaarden. Met 2026 als richtdatum voor de eerste vlucht op een waterstofvliegroute tussen Hamburg en Rotterdam, streven de partijen naar commerciële vluchten tussen RTHA en HAM in de toekomst.

Naast waterstoftechnologie moedigt de overeenkomst samenwerking aan op andere gebieden zoals gedigitaliseerde luchthavens en luchtvaart, duurzame energieproductie, infrastructuur, geavanceerde training en slimme luchthaventechnologie. Het MoU omvat daarbij ook het verdiepen van technische samenwerking op het gebied van duurzame luchthavenexploitatie, waar zowel RTHA als HAM de afgelopen jaren belangrijke vooruitgang hebben geboekt.

“We hebben hoge ambities als het gaat om het verduurzamen van onze luchthaven en het bijdragen aan een duurzamere luchtvaart“, zegt Wilma van Dijk, CEO van Rotterdam The Hague Airport. „Door innovatie en onze expertise met betrekking tot luchtvaartkennis, technologie en ondersteuning te delen, wordt er door de betrokken partijen op een unieke manier samengewerkt aan het versnellen van de energietransitie in de luchtvaartsector. We zijn dan ook ontzettend trots onderdeel te mogen uitmaken van deze samenwerking waarbij we de eerste waterstofvlucht tussen Rotterdam en Hamburg gaan faciliteren.“

“Als een van de eerste samenwerkingsverbanden in zijn soort in Europa, schetst dit opwindende initiatief de intentie van twee Europese luchthavens om een pad uit te stippelen naar een vluchtroute voor waterstofvliegtuigen, en te onderzoeken wat er nodig is om dit idee werkelijkheid te laten worden”, zegt Ralf Gust, directeur van het innovatienetwerk Hamburg Aviation. “Hamburg en Rotterdam zijn beide knooppunten van geavanceerd luchtvaartonderzoek op het gebied van waterstof, waardoor dit een ideale samenwerking is om te onderzoeken wat er nodig is om vliegroutes voor waterstofvliegtuigen vast te stellen. Ik ben er zeker van dat de partners in ons innovatienetwerk zullen profiteren van het delen van expertise dat de kern vormt van deze overeenkomst. Het is een verdere katalysator voor een toekomstig waterstof routenetwerk in de luchtvaart, zelf een cruciaal pad om onze netto nuldoelstellingen te halen”, voegt Gust toe.

“Deze samenwerking is een belangrijke stap om de luchtvaartsector te decarboniseren en vliegtuigen op waterstof op te schalen”, zegt Miranda Janse, directeur van de stichting Rotterdam The Hague Innovation Airport. “We zetten de eerste stap om ideeën en plannen om te zetten in concrete actie, door een operationele corridor voor waterstof mogelijk te maken. Het is geweldig dat Hamburg en Rotterdam voorop lopen in de waterstofluchtvaart.”

De luchthaven gelooft dat de introductie van waterstofvluchten naar Hamburg een belangrijke mijlpaal zal zijn in de overgang naar duurzamere luchtvaart. Het zal niet alleen zorgen voor lagere emissies, maar ook dienen als een stimulans voor verdere innovaties op het gebied van groene luchtvaart.

RHIA is de ‘runway’ voor innovatie, een plek waar bedrijven, ondernemers en studenten zich inzetten voor de transitie naar een schonere, stillere en slimme toekomst van de luchtvaart.