Succesvolle Handelsmissie Dubai voor Stichting RHIA

Eind oktober nam Stichting RHIA deel aan de Nederlandse handelsmissie naar de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en de Expo 2020 Dubai, de eerste wereldtentoonstelling in de Golfregio. De missie stond in het teken van verduurzaming en duurzame mobiliteit. De VAE (Verenigde Arabische Emiraten) heeft in de afgelopen jaren een enorme economische ontwikkeling doorgemaakt en is daarom tegenwoordig een belangrijke economische, financiële en logistieke hub in de regio en een belangrijke handelspartner van Nederland, ruim 350 Nederlandse bedrijven zijn hier actief.

De delegatie bestond onder andere uit Tom de Bruijn, demissionair minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW, zakelijk missieleider en Ahmed Aboutaleb burgemeester van Rotterdam. Miranda Janse van Stichting RHIA nam samen met Ahmad bakkar van RTHA deel aan de delegatie om de kansen op het gebied van duurzame energie in kaart te brengen. Andere thema’s waren water, voedselzekerheid, stedelijke inrichting en logistiek. Hierbij zijn naast bezoeken aan een Nederlandse bedrijven ook een aantal lokale bedrijven bezocht.

Miranda Janse was in het bijzonder onder de indruk van de samenwerking van verschillende culturen en hoe innovatieve bedrijven zich daar onder gunstige voorwaarden kunnen vestigen, o.a. in business parks. Uit deze missie zijn veel nieuwe contacten voortgekomen, waaraan zeer zeker een vervolg zal worden gegeven.

Er staat een tweede handelsmissie naar Dubai, georganiseerd door RVO, gepland. Momenteel wordt gekeken of RHIA ook aan deze missie zal deelnemen om verdere mogelijkheden te verkennen.

RHIA is de ‘runway’ voor innovatie, een plek waar bedrijven, ondernemers en studenten zich inzetten voor de transitie naar een schonere, stillere en duurzame toekomst van de luchtvaart.