Sustainable Aviation Talk: human capital in de luchtvaart

Talent boeien, binden en behouden voor de verduurzaming van de luchtvaartsector is belangrijker dan ooit. Dit vereist een nauwe samenwerking van partijen in deze sector om te definiëren wat er nodig is, niet alleen nu maar juist ook in de toekomst.  

Hoe investeren we in ons bestaand human capital om hen mee te nemen in deze transitie met passende bijscholing en omscholing, en hoe weten we nieuw human capital, die juist zo belangrijk zijn, voor ons te winnen?   

Binnen de RHIA community werd en wordt hier veel aandacht aan besteed. Met programma’s en trajecten als Startbaan, waar deelnemers die vaak niet direct over de benodigde startkwalificaties voor de arbeidsmarkt beschikken werden opgeleid voor een eerste baan op de luchthaven, de Learning Airport waar MBO studenten succesvol zijn gekoppeld aan RTHA en de komst van het Hospitality Innovation Campus en Albeda Rotterdam the Hague Airport op de luchthaven om met elkaar hospitality onderwijs van de toekomst vorm te geven. Daarnaast verkennen partners de mogelijkheid bij de luchthaven een AMTS-opleiding te realiseren om ook in de toekomst voldoende en gekwalificeerd onderhoudspersoneel te hebben dat bekend is met technologie voor duurzaam vliegen. En niet in de laatste plaats, om alle innovaties zichtbaar te maken, ze te beleven en ervan te leren zijn studenten van de TU Delft aan de slag gegaan met ontwerpen van een mogelijk Experience center bij de luchthaven.

Op donderdag 26 januari tijdens de Sustainable Aviation Talk: human capital gingen we opnieuw met elkaar in gesprek om een kleine ‘tussenstand’ op te maken. De talk moeten missen? Hieronder een korte impressie. Nogmaals dank aan Mark Twilt (Hospitality Innovation Campus- Albeda Rotterdam The Hague Airport), Mirjam Flens (Transavia) en Petra Roozendaal (Rotterdam The Hague Airport).  Een korte terugblik hieronder. 

De gehele talk terugzien? Klik hier

RHIA is de ‘runway’ voor innovatie, een plek waar bedrijven, ondernemers en studenten zich inzetten voor de transitie naar een schonere, stillere en slimme toekomst van de luchtvaart.