Sustainable Aviation Talks: De toekomst van vliegen, samenwerken aan een efficiëntere en slimmere luchtvaart.

Hoe bereiden we ons voor op het toekomstbestendig maken de luchtvaart ofwel hoe maken we deze efficiënter en slimmer?

Samen met het Airport Technology Lab – consortium is er in de afgelopen jaren hard gewerkt aan innovatieve oplossingen om de overgang naar een toekomstbestendige digitale interactieve luchthaven mogelijk te maken.

Tijdens het ATL show case event op 8 en 9 juni werden tien digitale innovatieprojecten gepresenteerd. Deze projecten zijn het resultaat van vier jaar intensief werk in het Airport Technology Lab, een samenwerking met een consortium van 13 partners. Het evenement markeert een belangrijke mijlpaal in de inspanningen om de luchtvaart slimmer en efficiënter te maken.

Sustainable Aviation Talk – Call to collaborate.

Een belangrijk onderdeel van het programma waren de Sustainable Aviation Talks. Op dag 1 stond de concrete oproep tot samenwerking centraal, gericht op het realiseren van een duurzame, veilige en slimmer. Miranda Janse, Directeur van Stichting RHIA, benadrukte de unieke positie van RTHA en ATL in het ontwikkelen van een Testbed, dat de digitale transformatie van de luchtvaartindustrie versnelt. Het Testbed faciliteert de ontwikkeling en toepassing van gedeelde data product- en procesinnovaties, wat de basis kan vormen voor internationale samenwerking en de bouw van een digitale replica van RTHA. Voor RTHA is het ATL-project als een belangrijk ecosysteem programma voor innovatie op de luchthaven en benadrukte de noodzaak van digitale identiteit, veilig delen van data en maximale cyberveiligheid. Annet Steenbergen, de host van deze talk ging in gesprek met Daniel Goldscheider (CEO Open wallet Foundation) en Kim Younkyung over o.a. de ontwikkeling van een Digital Identity Wallet.

De toekomst van ATL
Het succes van het Airport Technology Lab en de gepresenteerde innovatieprojecten bevestigen het potentieel van digitale technologieën om de luchtvaart slimmer te maken. Op dag 2, tijdens de tweede talk keken we vooruit naar de toekomst van het Airport Technology Lab. Ook hier blijft de focus gericht op het verkennen van opkomende technologieën, het aanpakken van de innovatieopgaven die horen bij verduurzaming van de luchtvaart en verder verbeteren van de reiservaring voor passagiers. Na een aantal rondetafel sessies ingedeeld op belangrijke vervolgthema’s voor ATL 2.0 ging Tess Rutgers (host) in gesprek met Ruud van Raak (Head Managing Authority ERDF Program Opportunities for West, Rotterdam), Daan van Dijk (Innovator @ Rotterdam The Hague Airport), Harmen van der Kooij (Lead Mobility Track at Dutch Blockchain), Rob Brand, Ministry of Economic Affairs and Climate Policy) en Piotr Zaborowski (OGC Lead Europe Collaborative Solutions and Innovation Program)  Met het Airport Technology Lab willen we een voortrekkersrol blijven spelen in het bevorderen van samenwerking en innovatie stimuleren. Zo werken we samen aan een toekomstbestendige luchthaven.

Meedoen?

Wil je deel uit maken van de verdere ontwikkeling van Airport Technology Lab 2.0? En wil je een project of initiatief verder brengen met het innovatie ecosysteem van Rotterdam The Hague Innovation Airport? Voor meer informatie over het Airport Technology Lab en onze inspanningen om de luchtvaartindustrie te versterken, neem contact op met Mathijs Koper, Programma manager ATL (m.koper@stichtingrhia.nl).

 

ATL is mede stand gekomen met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Kansen voor West II programma.

Deze Talks zijn tot stand gekomen met steun van Provincie Zuid-Holland (RNIZ)

RHIA is de ‘runway’ voor innovatie, een plek waar bedrijven, ondernemers en studenten zich inzetten voor de transitie naar een schonere, stillere en duurzame toekomst van de luchtvaart.