Gerard Bovens

Waarnemend Directeur

‘Vliegen is in mijn beleving gewoon openbaar vervoer

Als raadslid in Lansingerland was ik ruim 10 jaar betrokken bij plannen om de geluidsoverlast door Rotterdam The Hague Airport terug te brengen. In deze periode heb ik veel overlegd en samengewerkt met de luchthaven om de aanvlieg- en vertrekroutes zoveel mogelijk buiten bewoond gebied te leiden. Tijdens vele gesprekken met de mensen van de luchthaven in de periode 2017-2019 werd steeds duidelijker dat een nieuwe, veel verder gaande stap gemaakt moest worden. De stap naar een klimaatneutrale luchthaven en luchtvaart. Daar was bij de luchthaven inmiddels ook veel draagvlak voor ontstaan.

Ik ervaar bij RHIA veel deskundigheid, inzet, enthousiasme en commitment. Op basis van mijn ervaringen in het verleden en mijn overtuiging dat ook de luchtvaart snel moet vergroenen, wil ik graag een bijdrage leveren aan RHIA. Voor mij is van groot belang dat RHIA een gezamenlijk initiatief is van het college van Rotterdam en de directie van RTHA en, naast vele andere prominente partners, ook gesteund wordt door de Royal Schiphol Group.

Luchtvaart en luchthaven in onze regio worden stap voor stap klimaatneutraal. RHIA zorgt ervoor dat Rotterdam The Hague Airport hiervoor de regionale en nationale proeftuin bij uitstek wordt. RHIA is de aanjager voor innovatie op het gebied van klimaatneutraliteit, educatie, onderzoek en nieuwe werkgelegenheid en zorgt voor een doorbraak op het gebied van luchtvaart dienstverlening aan reizigers. Bovendien werkt RHIA aan een betere schakeling tussen de diverse vervoersmodaliteiten. Vliegen is in mijn beleving gewoon openbaar vervoer.

Binnen de Raad van Toezicht wil ik mij richten op het meedenken bij de planvorming, toezichthouden op de uitvoering van de plannen, directie en team behulpzaam zijn bij netwerkontwikkeling en de communicatiestrategie. Onze uitdagingen zijn realistisch en haalbaar als we er samen hard voor blijven knokken.

RHIA is de ‘runway’ voor innovatie, een plek waar bedrijven, ondernemers en studenten zich inzetten voor de transitie naar een schonere, stillere en slimme toekomst van de luchtvaart.