Vier vragen aan Ron Louwerse

Je bent de ‘founding father’ van RHIA. Wat heeft jou er destijds toebracht om met RHIA te beginnen, waarom was het nodig?

Om te beginnen was de reden om te starten het feit dat de connectie met de luchthaven en de regio en de betekenis daarvan beter en groter kan. Het werd steeds duidelijker dat er nog meer gedaan moest worden. Vanuit die instelling heb ik destijds samen met de gemeente Rotterdam en Miranda Janse (Directeur RHIA) gekeken hoe we beter kunnen samenwerken op met name het gebied innovatie, ofwel hoe we het toen noemde ‘the next economy’.  Het vormen van een stichting was voor een publiek-private samenwerking als deze, een voor de hand liggende keuze.

 

Daarnaast was de tijdgeest of het sentiment rondom luchtvaart en met name rondom verduurzaming en klimaat steeds pregnanter aan het worden. Je kunt verduurzamen dan ook echt alleen maar goed doen, als je dat ook middels innovatie doet. Innovatie en verduurzaming zijn daarmee zo langzamerhand bijna synoniemen geworden.

 

Innoveren betekent de lange termijn voor ogen houden en kleine stapjes zetten. Die twee werelden combineren en de verwachtingen van buiten en de mogelijkheden van binnen goed managen, vereist voldoende aandacht en een goede organisatie.

 

Als je terugkijkt naar de afgelopen 4 jaar, wat is dan het meest memorabele moment dat je is bijgebleven?

 

Ik denk ieder initiatief dat ook daadwerkelijk tot iets tastbaars heeft geleid is memorabel. Duurzaamheid moet je kunnen laten zien, je moet het beet kunnen pakken om mensen enthousiast te krijgen en het door te zetten. De opening van het Albeda college, het zonnepark maar ook de airportlabs (ATL), die echt functioneren en waar partijen als TU Delft en NLR met andere partijen samenwerken. Een plek waar je ook fysiek iets ziet, zoals Pipistrel en Citation of de initiatieven van Robin radar. Ze zijn allemaal memorabel te noemen en daarin hoef je niet te kiezen.

 

Over de toekomst van de luchthaven en de luchtvaart is veel gaande, veel tech innovaties en bedrijfsmatige ontwikkelingen. Welke innovatie of ontwikkeling is wat jou betreft de belangrijkste of heeft de meeste impact?

 

Het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstof. Er zijn verschillende parallel lopende initiatieven voor de korte, de middellange en de langere termijn. Je hebt het dan over elektrisch vliegen, de bijmengverplichting, biofuels, maar zeker ook synthetische fuels en last but not least waterstof. Dat zijn ontwikkelingen die we uit eindelijk waar willen maken. Rotterdam The Hague Airport is hier de ideale proeftuin voor. Daarnaast is het belangrijk dat we bijvoorbeeld de standaardisering, rondom elektrisch laden van vliegtuigen goed organiseren.

 

Als je een tip zou kunnen geven aan ons netwerk, wat zou dat zijn?

Blijf je als een netwerk gedragen. Het netwerk bestaat natuurlijk uit allemaal individuele partijen maar probeer jezelf te zien als essentieel onderdeel van dat netwerk. Zeker als het om dit soort innovaties en trajecten gaat. Probeer anderen erbij te betrekken en probeer je netwerk als een uitdijend heelal te zien. “Trek je niet terug op je postzegel maar maak het zo groot mogelijk.”


RHIA is de ‘runway’ voor innovatie, een plek waar bedrijven, ondernemers en studenten zich inzetten voor de transitie naar een schonere, stillere en duurzame toekomst van de luchtvaart.