RHIA, verbinder en versneller voor een duurzame luchtvaartsector

In de zomer van 2019 ging de stichting Rotterdam The Hague Innovation Airport (RHIA) van start. Sinds november 2019 is Miranda Janse directeur van de stichting. Zij vertelt over de ambities van RHIA voor de komende jaren.

 “De luchtvaartsector wil vooruit naar een toekomstbestendige sector. Niet alleen door de druk van buiten maar vooral door de wens van binnen. De Corona crisis heeft grote impact op de samenleving  en daarmee ook op de luchtvaartsector. In deze sector worden ingrijpende maatregelen getroffen om de crisis het hoofd te bieden. Paradoxaal genoeg is iedere crisis op termijn ook weer een impuls voor verandering en innovatie. Rotterdam The Hague Innovation Airport is een proeftuin voor de Next Generation Airport waarbij we innovaties voor de luchthaven en de next economy- die duurzaam, circulair en digitaal is – combineren. Zo voegt een Next Generation Airport waarde toe, voor de economie, het milieu en de maatschappij.”

RHIA als Energizer

“De stichting RHIA faciliteert en brengt partijen bij elkaar. In 2020 moeten partijen uit de regio ons weten te vinden als ‘energizer’ en verbinder van partijen. RHIA is een programma waarin bedrijven, kennisinstellingen en overheden werken aan de luchtvaart van de toekomst en onderdeel van het innovatie eco-systeem van de regio. Een luchthaven die fysiek en digitaal verbonden en verweven is met de regio. Denk aan het energiesysteem, mobiliteit en de arbeidsmarkt.”

Hotspot voor innovatie

“RHIA sluit perfect aan bij de landelijke en regionale ambities op het gebied van verduurzaming en versterking van de economie. Rotterdam en omgeving wordt gezien als hotspot op het gebied van innovatie. Deze regio heeft belangrijke troeven in handen. Zij kent een seaport, greenport en een airport met luchthaven-gerelateerde maakindustrie. RHIA heeft samenwerkingsovereenkomsten met krachtige partners zoals de Technische Universiteit Delft, de koninklijke NLR, Het Albeda College, Het Havenbedrijf en een groot aantal innovatieve MKB-bedrijven. RHIA legt de verbinding met andere initiatieven zoals het Mobility Innovation Campus om met elkaar het vestigingsklimaat te versterken, talenten aan te trekken en de werkgelegenheid een impuls te geven.”

Mijlpalen

“Dit jaar verwacht ik een aantal mooie mijlpalen. Als we kijken naar ons thema Next Aviation, alle technologie die bijdraagt aan de luchtvaart van de toekomst, denk ik dan aan de vorming van een consortium voor de bouw van de demoplant Synthetic Fuel en de start van de bouw van het Solar Park. Met het zonnepark kunnen wij voorzien in de duurzame energielevering van de airport, werken wij toe naar een CO2-neutrale luchthaven en zetten we stappen in de transitie van fossiel naar niet-fossiel.  Ons tweede thema is Next Connextion. Daarbinnen vallen projecten die de fysieke en digitale verbinding van de luchthaven met de regio versterken. En een learning airport zijn. Mooie mijlpaal daarvan is de ingebruikname dit jaar van de Hospitality Campus.”

“Samen kunnen we er voor zorgen dat RHIA uitgroeit tot een privaat-publieke samenwerking en een innovatieve community die de Next Generation Airport – verbonden en bereikbaar, magneet voor bedrijven en opleidingen, stil en schoon – dichterbij brengt.”

RHIA is de ‘runway’ voor innovatie, een plek waar bedrijven, ondernemers en studenten zich inzetten voor de transitie naar een schonere, stillere en slimme toekomst van de luchtvaart.