Werkbezoek commissie Bereikbaarheid en Wonen van Provinciale Staten Zuid Holland

De commissie Bereikbaarheid en Wonen van Provinciale Staten Zuid-Holland bracht in maart ’24 een werkbezoek aan Rotterdam The Hague Airport. Aanwezig waren zo’n 35 Statenleden. Tijdens dit bezoek sprak de commissie met bewonersvertegenwoordigers van de omliggende gemeenten, Rotterdam, Lansingerland en Schiedam over het luchthavenbesluit en werd er informatie verstrekt over onder meer verduurzamingsprojecten en innovaties van en op de luchthaven. Gezamenlijk streven we ernaar om een evenwicht te vinden en te behouden tussen de belangen van alle betrokkenen. Het bezoek leidde tot interessante vragen en boeiende discussies. De bijeenkomst werd afgesloten met een rondleiding en toelichting over de diverse projecten aan airside.

RHIA is de ‘runway’ voor innovatie, een plek waar bedrijven, ondernemers en studenten zich inzetten voor de transitie naar een schonere, stillere en duurzame toekomst van de luchtvaart.