Wij zoeken een projectleider Fieldlab Next Aviation

RHIA is een community van kennisinstellingen, bedrijven en overheden wat ambieert om de eerste versie van de Next Generation Airport op Rotterdam The Hague Airport (RTHA) te realiseren. De Next Generation Airport is een visie voor de combinatie van de nieuwe economie en de luchthaven van de toekomst, waarbij de volgende elementen centraal staan:

 • Een luchthaven waarin emissie- en geluidsarm vliegen wordt gestimuleerd en gefaciliteerd;
 • Een luchthaven met nieuwe verdienmodellen en werkgelegenheid, door kansen op het gebied van mobiliteit, circulariteit, energietransitie en digitalisering te benutten en het gebied rondom de luchthaven te ontwikkelen; en
 • Een luchthaven als nieuwe proeftuin binnen een groter regionaal innovatiecluster, bestaande uit bedrijven, kennisinstellingen en overheden.

Binnen de visie van de Next Generation Airport valt ook het Fieldlab Next Aviation.

Het basisidee is een fysieke testomgeving waarin verschillende kennisinstellingen, bedrijven en overheden gezamenlijk werken aan innovaties voor vliegtuigen van de toekomst. De reden om een fieldlab op te zetten is dat deze publieke-private samenwerking essentieel is om de juiste innovaties te realiseren en dat een fysieke plek hiervoor noodzakelijk is. Door gezamenlijk te ontwerpen, te ontwikkelen, te testen en uiteindelijk te implementeren op een operationeel vliegveld, geeft het fieldlab een unieke kans om de volgende doelstellingen te behalen:

 • Bijdragen aan de realisatie van de nieuwe economie in Zuid-Holland, door de focus op de transitie naar nul koolstof, permanent leren en het stimuleren van regionale bedrijvigheid;
 • Het versterken van de economische ontwikkeling van de Nederlandse luchtvaartindustrie door het bundelen van innovatiekracht van kennisinstellingen, bedrijven en overheden voor het ontwerpen, testen en demonstreren van nieuwe vliegtuigen en vliegtuigonderdelen, maar ook door het aantrekken van nieuwe bedrijven binnen de maakindustrie naar het fieldlab;
 • Invulling geven aan de ambities van het Actieprogramma Hybride en Elektrisch Vliegen en de concept Luchtvaartnota 2020-2025, door concrete innovaties voor nieuwe vliegtuigen te laten zien;
 • Een luchthaven ontwikkelen voor de regio, door het organiseren van testfaciliteiten waarin partijen binnen de luchtvaartsector gebruik van kunne maken, maar ook het functioneren als breed innovatieplatform waarvan andere sectoren buiten de luchtvaart kunnen profiteren;
 • Een boost geven aan bestemmingen die duurzaam kunnen worden aangevlogen vanaf de RTHA in de komende 5 tot 15 jaar.

De functie
Ben jij naar aanleiding van bovenstaand enthousiast? Dan zijn wij op zoek naar jou!

De Projectleider wordt onderdeel van RHIA en aangestuurd door de directeur. Het team bestaat verder uit Business Accelerators / adviseurs, Thema coördinatoren, Strategisch Secretaris, Management Ondersteuning en Communicatie & Events coördinator. Dit relatief kleine team werkt intensief samen met partners, stakeholders, experts en kennisinstellingen.

Het is de taak van de Projectleider om aan de hand van het projectplein (in ontwikkeling) de korte en lange termijn activiteiten te realiseren.

Op korte termijn staan o.a. centraal:

 • Accommoderen van First Movers;
 • In kaart brengen voor welke bedrijven het Fieldlab Next Aviation interessant is en wat hun huisvestingsvraag is;
 • Ontwikkelingvan lobby- en fundingstrategie;
 • In kaart brengen onder welke omstandigheden testen op airside mogelijk is.

Op de lange termijn zijn o.a. de volgende ontwikkelingen gewenst:

 • Ontwikkelen van testlocatie op RTHA voor Whirl Tower;
 • Uitwerken welke bestemmingen economisch en maatschappelijk interessant zijn voor elektrisch en waterstof vliegtuig;
 • Onderzoek naar mogelijkheden en gevaren van het gebruik van waterstof;
 • Verkrijgen van juiste certificering;
 • Aantrekken van nieuwe bedrijven die mogelijk nog niet actief zijn binnen de luchtvaartsector.

Verder ben je in de lead voor:

 • Het Strategisch Overleg – toezicht houden op ontwikkelingen Fieldlab Next Aviation en positionering van initiatief bepalen;
 • De Centrale Werkgroep – bundelen van uitkomsten verschillende werkgroepen, zorgen voor het houden van overzicht, maken van planningen en bepalen van ontwikkelplan.

Kortom: je bent een schakelpunt tussen directeur en diverse onderdelen in en buiten de organisatie. Je hebt oog voor de ontwikkelingen binnen de sector en zoekt naar nieuwe kansen en mogelijkheden.

Als geen ander weet jij dat je op meerdere manieren je doel kunt bereiken. Je bent dus een creatief en representatief persoon met goede communicatieve vaardigheden. Je deelt kennis, informatie, resultaten met collega’s om breed draagvlak voor het programma te verkrijgen en het projectplan in uitvoer te brengen.

 

Vraag en aanbod
Naast bovenstaande kennis, ervaring en persoonlijkheidskenmerken neem je het volgende mee:

 • Afgeronde HBO+ opleiding dan wel een academisch werk- en denkniveau;
 • Minimaal 5 jaar werkervaring;
 • Kennis van en ervaring met projectmatig werken;
 • Je beschikt over procesvaardigheden en goede communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk);
 • Je kunt organiseren, plannen, prioriteren en de voortgang bewaken;
 • Je bent resultaatgerichtheid, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, ondernemend en initiatiefrijk.

Wij bieden jou een opdracht tot eind 2020 die bij wederzijdse instemming verlengd kan worden met minimaal 1 jaar. De opdracht geschiedt op basis van detachering of via een ZZP-constructie (geen vast dienstverband). De functie kan variëren van 16 tot 32 uur per week.

Heb je interesse?
Eventuele inhoudelijke vragen kun je stellen aan Yanniek Huisman, y.huisman@stichtingrhia.nl. Je sollicitatie kun je richten aan Miranda Janse, directeur RHIA, m.janse@stichtingrhia.nl. Solliciteren kan tot 30 oktober 2020. Belangstellenden die na de reactietermijn reageren, zullen helaas niet meer in de selectieprocedure worden meegenomen.

RHIA is de ‘runway’ voor innovatie, een plek waar bedrijven, ondernemers en studenten zich inzetten voor de transitie naar een schonere, stillere en slimme toekomst van de luchtvaart.