Wijziging directie stichting RHIA

Na vier jaar van samenwerking gaat het RHIA-netwerk een nieuwe fase in. RTHA, Transavia, Shell, NLR en TU Delft bundelen hun krachten en nemen het voortouw in de vernieuwde samenwerking; community gedreven, privaat gestuurd en publiek gesteund.

Een mooi moment om de samenwerking met Miranda Janse – de huidige bestuurder-directeur van RHIA, per 1 november aanstaande te beëindigen. De leden van de Raad van Toezicht van RHIA zeggen haar van harte dank voor haar grote inzet tijdens de afgelopen vier jaren. “Door enthousiast en volhardend haar innovatieve visie op een duurzame luchtvaart uit te dragen, heeft ze krachtig bijgedragen aan het ontstaan van ons grote en dynamische ecosysteem. Ook heeft zij het debat over schonere, slimmere en stillere luchtvaart in onze regio een grote impuls gegeven. Door belangrijke projecten mogelijk te maken en samen met bedrijven een inspirerende “doe”-cultuur te scheppen, zijn essentiële stappen gezet waarvan de nieuwe propositie het resultaat is”, onderstreept Gerard Bovens, voorzitter van de Raad van Toezicht RHIA.

“Het is een voorrecht om samen het innovatie ecosysteem RHIA te hebben kunnen realiseren. Mede namens het team van RHIA wil ik iedereen bedanken voor de samenwerking. Het is jullie inzet en onmisbare bijdrage die RHIA mogelijk heeft gemaakt en toekomst geeft! Wij delen een passie voor innovatie in de luchtvaart op weg naar een duurzame toekomst. Ik wens het RHIA-netwerk veel succes”, aldus Miranda Janse. Om een overdrachtsperiode mogelijk te maken blijft Miranda tot 31 december 2023 aan als adviseur van RHIA. Gerard Bovens is vanaf 1 november waarnemend-directeur RHIA. 

Meer weten over de vernieuwde samenwerking van RHIA? Dinsdag 19 december presenteren wij de nieuwe propositie. De uitnodiging versturen wij binnenkort.

RHIA is de ‘runway’ voor innovatie, een plek waar bedrijven, ondernemers en studenten zich inzetten voor de transitie naar een schonere, stillere en duurzame toekomst van de luchtvaart.