Juist nu investeren in toekomstbestendige luchtvaartsector

Nederland koploper voor een wereldwijde verandering in de luchtvaartsector. Daar willen wij aan werken, samen met alle partners. In onze officiële reactie op de luchtvaartnota hebben wij daarom vier adviezen meegegeven waarin wij het Rijk oproepen regie te pakken en innovatie te stimuleren. Want juist nu, in tijden waarin de luchtvaartsector onder druk staat, kan de overheid actief innovatie stimuleren om de luchtvaartsector toekomstbestendig te maken.

Hieronder onze adviezen:

  • Bundel alle luchtvaartinnovatie-kracht in een ‘deltaplan voor de luchtvaart’, neem daarin als Rijksoverheid een actieve, sturende en faciliterende regierol in en maak de benodigde middelen beschikbaar.
  • Koppel dit plan aan een landelijk netwerk van innovatieprogramma’s en benoem proeftuinen (living labs) om innovaties in de praktijk te testen, zoals Rotterdam The Hague Innovation Airport. Haal innovatie van het papier en breng het naar de praktijk.
  • Maak dit deltaplan zichtbaar en laat zien wat er al gebeurt om de luchtvaart een nieuwe betekenis te geven. Dit doen wij juist in de luchtvaartsector nog onvoldoende.
  • Ga in gesprek met alle partners op zoek naar concrete maatregelen om innovaties te stimuleren. Denk daarbij aan een bijmengverplichting voor duurzame brandstoffen als dat op Europees niveau niet wordt vastgesteld.

Lees de volledige reactie

RHIA is de ‘runway’ voor innovatie, een plek waar bedrijven, ondernemers en studenten zich inzetten voor de transitie naar een schonere, stillere en duurzame toekomst van de luchtvaart.