Het Fieldlab Next Aviation focust op het ontwikkelen en testen van nieuwe ontwerpen en onderdelen voor de luchtvaart van de toekomst, zoals nieuwe aandrijvingstechnieken, vleugelontwerpen, propellers en rotorbladen.

Synthetische kerosine is CO2-neutraal en circulair en is vooral een duurzaam alternatief voor de huidige brandstof: kerosine. De productie van syntethische kerosine uit duurzame elektriciteit, CO2 en waterstof kan emissies van conventionele vliegtuigen drastisch reduceren.

Het Airport Technology Lab (ATL) is een ontwikkel-, test- en demonstratieomgeving voor innovatieve producten en diensten voor luchthavens. Het digitaliseren van alles wat er op luchthavens gebeurt en het toepassen van Artificial Intelligence, neemt exponentieel toe.

RHIA is de ‘runway’ voor innovatie, een plek waar bedrijven, ondernemers en studenten zich inzetten voor de transitie naar een schonere, stillere en duurzame toekomst van de luchtvaart.