Sustainable Aviation Talk: groene energie winnen en opslaan | deel 1

Hoe kan RTHA zich voorbereiden op het toekomstig energievraagstuk?

Hoe bouw je met community partners een nieuw, toekomstbestendig, smart energy grid en wordt de luchthaven daarmee ook energieleverend? Op donderdag 16 maart vond de eerste editie van de drieluik Sustainable Aviation Talks: ‘groene energie winnen en opslaan’ plaats. In deze serie talks verkennen we met partners uit de RHIA community het speelveld van energie winnen en opslaan, van productie tot benutting.

Na een korte introductie en welkom vanuit Miranda Janse, directeur RHIA, waar het belang van kennisdeling binnen deze drieluik nog eens werd benadrukt, nam Marlies Hak, innovator bij RTHA de aanwezigen mee in de energie uitdagingen waar de luchthaven nu voor staat.

Zonne-energie

Centraal in deze talk stond de optimale benutting van zonne-energie. Een goed voorbeeld hiervan is het 2 km lange zonnepark. De luchthaven is hiermee energieleverend geworden, wat een belangrijke bijdrage levert aan de transitie naar een klimaatneutrale luchthaven. In deze transitie kijken we met community partners ook naar de verdere elektrificatie middels groene energie voorzieningen. Met als doel om ook op de lange termijn energie te kunnen (blijven) leveren aan de luchtvaart, luchthaven en zo mogelijk de regio.

Met het zonnepark als vertrekpunt, gingen we in deze talk in gesprek met Khalid Saleh, director business development bij HyET Solar. HyET Solar ontwikkelt een technologie voor de fabricage van flexibele, op silicium gebaseerde zonnepanelen. Deze unieke technologie maakt een oplossing mogelijk voor lichtgewicht gebouw geïntegreerde zonnetoepassingen. De innovatieve dunne-film solar PV van HyET Solar kan op allerlei lichtgewicht daken waar conventionele glazen panelen niet mogelijk zijn. Doordat deze technologie met de noodzakelijke certificering (niet explosief) nu al succesvol wordt toegepast in de tankopslag biedt dit bij uitstek kansen voor andere complexe omgevingen. En op de vraag of deze zonnepanelen ook een duurzaam productieproces en end-of-life-cycle kennen, antwoord Khalid dan ook volmondig “ja zeker, er vindt een grondige selectie van grondstoffen plaats en de panelen worden lokaal geproduceerd”.

Opslag

Het opslaan van energie om zo bij piekbelasting in te zetten is evident. De tweede spreker Ronald Richardson van ESS inc. biedt hiervoor een opslag oplossing die, in tegenstelling tot alkaline batterijen, een duurzaam, veilig alternatief biedt, met een samenstelling van natuurlijke grondstoffen ijzer, water en zout. De zogenaamde flow-battery. Met een recente goedkeuring vanuit de Royal Schiphol Group voor een pilot, lijken de eerste stappen gezet. Met de ervaringen van ESS in andere sectoren is het niet vreemd om te denken dat de mogelijkheden van een dergelijke flow-battery in de toekomst een belangrijke bijdrage gaat leveren aan een autonoom, smart grid.

‘Verbinden is key’

Aan tafel schoof eveneens Arno Smets, professor in solar energy bij de TU Delft aan. Arno benadrukte in deze talk het belang van de verkenning naar een diversiteit van producten om slim, duurzaam energie te winnen en op te slaan en hoe je deze initiatieven aan elkaar verbindt om tot een optimale benutting te komen.

Na afloop van de talk werd de verkenning tot samenwerking binnen de RHIA community geformaliseerd in de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst met HyET en ESS inc.

Deel 2

In de volgende, tweede sustainable aviation talk; ‘groene energie winnen en opslaan’ op 20 april, gaan we met RHIA partners verkennen welke innovaties, initiatieven en samenwerkingen ons kunnen voorbereiden op dit toekomstig energievraagstuk.

Deze eerste talk van 16 maart is in zijn geheel hier terug te zien 

RHIA is de ‘runway’ voor innovatie, een plek waar bedrijven, ondernemers en studenten zich inzetten voor de transitie naar een schonere, stillere en slimme toekomst van de luchtvaart.