Technology Park Ypenburg en RHIA werken samen aan elektrisch en waterstof gedreven vliegen

Twee ambitieuze luchtvaarthubs in Zuid-Holland, TPY en RHIA, hebben met medewerking van InnovationQuarter een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om hun krachten bundelen. Gezamenlijk bieden zij innovatieve ondernemers en onderzoekers een plek om nieuwe innovaties te ontwikkelen voor elektrisch en waterstof gedreven vliegen, die direct getest kunnen worden. De samenwerking moet leiden in een real life demonstratie- en testomgeving in het Fieldlab Next Aviation, Hoog 16hoven en business park Ypenburg 

Wereldwijd wordt waterstof gezien als belangrijke kanshebber voor de opschaling van duurzame luchtvaart, waarbij doorbraken in de kleine luchtvaart opschaling naar grotere vliegtuigen mogelijk moeten maken. De partners geloven dat duurzame luchtvaart sneller kan worden bereikt en willen dat Nederland – met een rijke historie in de luchtvaart – een belangrijke rol gaat spelen voor de toekomst van de luchtvaart. Als onderdeel van een omvangrijk regionaal innovatiecluster van de Drechtsteden tot Noordwijk willen de partijen start-ups, scale-ups en internationale bedrijven aantrekken die hieraan willen bijdragen, zoals met: 

  • Opslag en distributie van emissievrije brandstoffen en energiebronnen;  
  • Snel tanken met nieuwe brandstoffen; 
  • Aanpassing en testen met vliegtuigen; 
  • Alternatieve aandrijflijnen of onderdelen daarvan voor regionale vliegtuigen, waaronder een nieuw propeller type; 
  • Opslag en distributie van nieuwe energiebronnen aan boord; 
  • Nieuwe oplossingen voor lichtgewicht materialen en structuurdelen; 
  • Opschalingsmogelijkheden door productieautomatisering;  
  • Certificeringseisen en -processen. 

De samenwerking sluit mooi aan op andere lopende initiatieven. Zo is het Fieldlab Next Aviation op Rotterdam The Hague Airport de thuisbasis van de Pipistrel Velix Electro (PH-NLX), het eerste geregistreerde elektrische vliegtuig in Nederland. In het Smart Rotors project werken RHIA, Koninklijke NLR, TU Delft en bedrijven gevestigd in TPY samen aan de ontwikkeling van efficiëntere en stillere propellors. Op TPY is een prototyping center en zijn werkplaatsen ontwikkeld waar gewerkt kan worden aan innovatieve componenten voor duurzame luchtvaart. 

Lokale en regionale bestuurders reageren enthousiast op deze nieuwe ontwikkeling in de regio. “Er zijn hier in Zuid-Holland veel kansen voor innovatie, ook op het gebied van aerospace. Alleen door samenwerking kun je die kansen verzilveren. Mooi dus, dat RHIA en TPY hun krachten bundelen. Dit kan leiden tot versnelling van innovaties die bijdragen aan grote maatschappelijke vraagstukken als verduurzaming van de luchtvaart, bereikbaarheid en gezondheid,” zegt Adri Bom-Lemstra, gedeputeerde Economie en Innovatie bij de provincie Zuid-Holland. Ook Barbara Kathmann, wethouder gemeente Rotterdam, is enthousiast: “RHIA en TPY laten zien dat er wordt gewerkt aan een schonere luchtvaart en dat Rotterdam beschikt over een innovatief ondernemersklimaat waarbij wordt ingespeeld op kansen, waaronder waterstof, die in de regio Rotterdam hoog op de agenda staan.” Saskia Bruines, wethouder gemeente Den Haag, benadrukt dat “de samenwerking op economisch vlak tussen Den Haag en Rotterdam inniger wordt en dat het initiatief van TPY en RHIA daartoe uitstekend bijdraagt.”  

Door de mogelijkheden voor de luchtvaart samen te brengen, kunnen RHIA en TPY een nog sterkere rol spelen in de gezamenlijke ambitie: de realisatie van emissievrije luchtvaart versnellen en tegelijkertijd onze industriële basis versterken. Hier kunnen zij een verschil maken, of het nu gaat om luchthavenactiviteiten, of vliegtuig- en systeemontwerp om de transitie in de luchtvaart mogelijk te maken. Stephen Hands, Managing Director TPY, en Miranda Janse, directeur RHIA, geven aan erg blij te zijn met de samenwerking en kijken ernaar uit om andere bedrijven en instellingen welkom te heten. 

Voor meer informatie u contact opnemen met: 

Stephen Hands, Managing Director TPY 
+31621120083 
Stephen.hands@technologyparkypenburg.nl 
Stichting Technology Park Ypenburg, Laan van Ypenburg 56, 2497 GB, Den Haag 

Miranda Janse, directeur RHIA 
+31651512051 
m.janse@stichtingrhia.nl
Stichting Rotterdam The Hague Innovation Airport, Luchthavenplein 19, 3045 AP Rotterdam

RHIA is de ‘runway’ voor innovatie, een plek waar bedrijven, ondernemers en studenten zich inzetten voor de transitie naar een schonere, stillere en slimme toekomst van de luchtvaart.