Werkbezoek Airbus aan RTHA & H2 meet-up

Een delegatie ZeroE van Airbus, het team dat werkt aan het waterstof aangedreven vliegtuig van Airbus, heeft in de week van 18 maart een 3-daags bezoek aan TU Delft en omstreken gebracht. Op 19 maart vond een werkbezoek aan Rotterdam The Hague Airport (RTHA) plaats om hen te informeren over welke waterstof initiatieven en projecten op de luchthaven en haar omgeving (gaan) plaatsvinden.

Het ZeroE team heeft onder andere een uitgebreide rondleiding gekregen in hangaar 3, van waaruit de Flight Test organisatie en de onderzoeksvliegtuigen van TU Delft en het NLR opereren. Tijdens de aansluitende bus tour over het platform heeft RTHA toegelicht op welke locaties de komende jaren met een grote verscheidenheid aan partners demonstraties op elektrisch- en waterstof gebied gaan plaatsvinden. Gevolgd door uitgebreide presentaties van Conscious Aerospace en Port of Rotterdam. 

Als vervolg op het werkbezoek heeft RTHA op 20 maart deelgenomen aan de H2-meetup op TU Delft. Tijdens deze meet-up zijn verschillende waterstof projecten besproken, zo ook het RHIA project ‘de DutcH2 Aviation Hub’ en is er kennis uitgewisseld tussen TU Delft, ZeroE, en RTHA.  

Leave a comment

RHIA is de ‘runway’ voor innovatie, een plek waar bedrijven, ondernemers en studenten zich inzetten voor de transitie naar een schonere, stillere en duurzame toekomst van de luchtvaart.