Emergency Airport

Tijdens een (inter)nationale ramp is het essentieel dat noodhulp zo snel mogelijk op gang komt. Het project Emergency Airport onderzoekt de coördinatie van operationele uitvoering van o.a. de Nederlandse noodhulp bij (inter)nationale waterrampen.

PartnersMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat, het Ministerie van Defensie, Deltares, Ecoloss Project, Buson, Aveco de Bondt en Resilience Advisors NetworkThemaNext ConnectionContactYanniek HuismanMeedoen?Klik hierDelen:

Emergency Airport

Essentie.

Tijdens een (inter)nationale ramp is het essentieel dat er zo snel mogelijk noodhulp op gang komt. Het project Emergency Airport onderzoekt de coördinatie van operationele uitvoering van o.a. de Nederlandse noodhulp bij (inter)nationale waterrampen. Een potentieel multidisciplinair Watercrisis Expert Team kan namelijk bij een (noodhulp)verzoek snel en effectief handelen en hierdoor schade en verlies bij gevolgen van een dergelijke ramp beperken. 

Partners.

De projectpartners zijn het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Ministerie van Defensie, Deltares, Ecoloss Project, Buson, Aveco de Bondt en Resilience Advisors Network.

Mijlpalen.

Dit jaar zal een definitief besluit volgen over de opzet van het team en zal de samenwerking tussen de partners verder worden uitgewerkt. 

Relatie met Next Generation Airport.

De Next Generation Airport staat in goede verbinding met de regio en daarbuiten. Het functioneren als een uitvalbasis voor noodhulp is hier onderdeel van aangezien het zorgt voor een betere connectie tussen organisaties, zowel lokaal als nationaal.

Contact.

Wil je meer weten over dit project? Neem contact op met projectcoördinator Yanniek Huisman.

RHIA is de ‘runway’ voor innovatie, een plek waar bedrijven, ondernemers en studenten zich inzetten voor de transitie naar een schonere, stillere en duurzame toekomst van de luchtvaart.