Smart Energy Program

Op RTHA is een zonnepark van 14 MW gebouwd. Deze bron van duurzame energie levert de luchthaven en omgeving niet alleen genoeg energie om eigen operaties te laten draaien, het zorgt er ook voor dat de luchthaven energieleverend wordt naar de omgeving.

PartnersPiek Associates, RTHA, iTanks, Unisun Energy,VragenKlik hierDelen:

Smart Energy Program

Essentie.

Op de RTHA is een zonnepark van 14 MW gebouwd. Deze bron van duurzame energie levert de luchthaven en omgeving niet alleen genoeg energie om eigen operaties te laten draaien, het zorgt er ook voor dat de luchthaven energieleverend wordt naar de omgeving. Om deze energie daadwerkelijk goed te benutten wordt gewerkt aan het realiseren van een slim energiesysteem. Dit Smart Energy System is zo niet alleen goed voor de luchthaven, maar ook de omgeving. De energievoorziening wordt hiermee betrouwbaar, veilig en duurzaam. 

Partners.

De projectpartners zijn o.a. Piek Associates, RTHA en Unisun. Er lopen gesprekken voor andere mogelijke samenwerkingen.

Mijlpalen.

Momenteel wordt het consortium verder uitgebreid en worden rollen in de samenwerkingsovereenkomst vastgelegd. Voor aankomend jaar kijken we wat op korte termijn kan worden gerealiseerd voor de verduurzaming en zuivering van de omgeving (onttrekken emissies uit de lucht).

De totale investering van het project is nog niet bekend en zal meer vorm krijgen na het ontwikkelingsplan om het Smart Energy System tot uiting te brengen. Het ontwikkelingsbudget voor dit plan bedraagt enkele tonnen en deze investeringen zullen grotendeels privaat worden gedaan. De gesprekken rondom de financiering zijn in volle gang en de aankomende periode zullen deze worden voortgezet. In de toekomst wordt gekeken naar publiek-private samenwerkingen om ook het concept Smart Grid verder uit te werken.

Relatie met Next Generation Airport.

Een Smart Energy Program is een belangrijke voorwaarde om in de aankomende 10 jaar de Next Generation Airport te realiseren. Door een cluster van meerdere partijen bij elkaar te brengen wordt het zowel in energielevering, opslag als in de ontwikkeling van nieuwe duurzame energie (lees: synthethic fuel, waterstof) mogelijk om stappen te zetten. Hiernaast wordt het interessanter voor partijen om zich rondom de luchthaven te vestigen en zorgt dit voor een nieuwe kijk op de gebiedsontwikkeling.

Contact.

Wil je meer weten over dit project? Neem contact op met Wiedo Mulder.

RHIA is de ‘runway’ voor innovatie, een plek waar bedrijven, ondernemers en studenten zich inzetten voor de transitie naar een schonere, stillere en duurzame toekomst van de luchtvaart.