RTHA Campus

Om het toekomstige personeel van de RTHA op te leiden op o.a. de gebieden zoals hospitality, onderhoud, logistiek, technologie, innnovatie, veiligheid, milieu, maar ook om het huidige personeel toekomstbestendig te maken en waar nodig om/bij-te scholen, wordt het RTHA Campus ingericht.

PartnersAlbeda, RTHA, TU Delft, NLRThemaNext ConnectionContactEdith den HartogMeedoenKlik hierDelen:

RTHA Campus

Essentie.

Om het toekomstige personeel van de RTHA op te leiden op o.a. de gebieden zoals hospitality, onderhoud, logistiek, technologie, innovatie, veiligheid, milieu, maar ook om het huidige personeel toekomstbestendig te maken en waar nodig om/bij-te scholen, in samenwerking met de bedrijven en overheid wordt het RTHA Campus ingericht. Dit RTHA campus bestaat uit meerdere onderdelen, met elk hun eigen specialiteit en doel.

RTHA College – Learning Airport.

Het RTHA College is een initiatief van het Albeda College in samenwerking met RTHA en RHIA. Om de dienstverlenende sector van de toekomst in te richten en haar mensen op te leiden zijn samenwerkingen aangegaan met bedrijven en het Albeda College om zo voor studenten en professionals een betere verbinding tussen praktijk en theorie te maken. De focus ligt op de luchtvaart sector en er worden o.a. ervaringsplekken bij bedrijven gerealiseerd en meewerk-stageplekken.

Om deze samenwerkingen een plek te geven is begin 2020 begonnen met de bouw van het Albeda College gebouw op de Fairoaksbaan. In dit centrum voor Hospitality wordt met bedrijven en andere partners samengewerkt om de next professional op te leden. De locatie van het college zorgt voor een unieke verbinding tussen het onderwijs en de werkomgeving. Het Albeda College neemt de leiding in het ontwikkelen van een toekomstbestendig curriculum op het gebied van hospitality met nieuwe innovatieve leer-werkmethode en leer-werkarrangementen. 

RHIA Competence Center.

Het Competence Center verbindt kennis en kunde uit het bedrijfsleven aan leertrajecten van studenten en professionals die werken aan opdrachten uit het bedrijfsleven of publieke instellingen. Er ligt bij dit project een focus op het ontwikkelen van competenties, en het ontwikkelen van een ‘leven lang leren’-programma. In de onderwijs- en onderzoekstrajecten worden dienstverleningscompetenties en persoonlijke competenties inzichtelijk gemaakt en ontwikkeld. Bedrijven brengen cases uit de praktijk in, om connectie met de praktijk en huidige vragen/problemen te maken. Voor deze projecten wordt kennis en expertise uit het bedrijfsleven gekoppeld aan de leertrajecten van studenten.

Project Startbaan.

RTHA realiseert al jaren het project Startbaan: een leer-werk arrangement waarbinnen werkloze jongeren zonder basiskwalificatie, de gelegenheid wordt geboden werkervaring op te doen en tevens in een functie geschoold te worden. Bij het voltooien van een leer-werktraject, ontvangen zij een certificaat en worden onderdeel van een partnernetwerk.

Partners.

Partners van deze verschillende initiatieven zijn: Albeda College, RTHA, TU Delft en NLR. 

Mijlpalen.

In samenwerking met RTHA en Albeda College wordt het gebouw in het nieuwe schooljaar 2020 – 2021 geopend en is hiermee de verdere en meer diepgaande samenwerking tussen de verschillende partijen een feit, net als de start van de eerste lichting studenten. Voor de ontwikkeling van het Competence Center zijn de afgelopen periode literatuurstudies uitgevoerd. De mogelijkheden rondom het ontwikkelen van het competence centre zijn onderzocht en er worden nu vervolgstappen gezet naar het operationaliseren van deze ideeën. Per augustus zal ook het Competence Center operationeel en gelokaliseerd zijn in de nieuwe RTHA College. Om de ontwikkelingen te blijven stimuleren zijn er momenteel meerdere gesprekken gaande om partners te vinden die zich willen verbinden aan het concept RTHA Campus en om de huidige samenwerkingen verder vorm te geven. 

Relatie met de Next Generation Airport.

Er komt een Campus waar verschillende projecten samenkomen om de werknemers van de Next Generation Airport op te leiden, te faciliteren en mee te nemen in de ontwikkelingen van de Next Generation Airport, welke stil, duurzaam, emissievrij en een economische verbinder met de omgeving is. Hiernaast is het de broedplaats voor nieuwe innovaties en verbinding tussen bedrijfsleven en onderwijs. Leren gebeurt hier niet alleen op school, maar ook direct op de luchthaven. Het is de broedplaats voor nieuwe innovaties en verbinding tussen bedrijfsleven en onderwijs.

Contact.

Wil je meer weten over het RTHA Campus, de verschillende onderdelen ervan of de connectie met het Fieldlab Next Aviation of het Airport Technology Fieldlab? Kijk bij onze andere projecten of neem contact op met Bert Hooijer of Bert Hooijer.

RHIA is de ‘runway’ voor innovatie, een plek waar bedrijven, ondernemers en studenten zich inzetten voor de transitie naar een schonere, stillere en duurzame toekomst van de luchtvaart.