Airport Technology Lab

Het Airport Technology Lab (ATL) is een ontwikkel-, test- en demonstratieomgeving voor innovatieve producten en diensten voor luchthavens. Het digitaliseren van alles wat er op luchthavens gebeurt en het toepassen van Artificial Intelligence, neemt exponentieel toe.

PartnersADECS Airsystems, Urban Transition Group, Gemeente Rotterdam, SkyEcho, To70, Bagchain, iLabs, Deck180, World Startup, Haagse Hogeschool, MBO Rijnland, TU Delft en RTHAThemaNext AviationContactMathijs KoperMeedoen?Klik hierDelen:

Airport Technology Lab

Essentie.

Het Airport Technology Lab (ATL) is een ontwikkel-, test- en demonstratieomgeving voor innovatieve producten en diensten voor luchthavens. Het digitaliseren van alles wat er op luchthavens gebeurt en het toepassen van Artificial Intelligence, neemt exponentieel toe. Met al die data en een juist IT platform kunnen bedrijven nieuwe diensten en producten maken en testen. De succesvolste innovaties zullen helpen de reiziger meer comfort en gemak te bieden, de airliners soepelere en efficiëntere vluchten te laten onderhouden, en de afhandelaars hun processen te optimaliseren. Uiteindelijk draagt de luchthaven zo ook (extra) bij aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid luchtvervuiling, CO2-uitstoot en geluidshinder terug te dringen.

Partners.

Projectpartners van ATL zijn ADECS Airsystems, Robin Radar, SkyEcho, To70, Bagchain, World Startup, Stage Gate 11, Haagse Hogeschool, Gemeente Rotterdam, MBO Rijnland, TU Delft en Rotterdam The Hague Airport. Ook Urban Transition Group, iLabs en Deck180 zijn in 2021 aangesloten.

Mijlpalen.

Het ATL-programma heeft een looptijd van minimaal drie en een half jaar (2019-2023). Belangrijke projecten zijn onder meer:

 1. Ontwikkeling van fieldlab IT-infrastructuur om een unieke test- en demonstratieomgeving te creëren op Rotterdam The Hague Airport. Een belangrijk element hierbij is het “Open Airport Platform”, waar partners toegang krijgen tot en werken met luchthavengerelateerde data (zomer 2020)
 2. Uitvoeren van diverse innovatieprojecten binnen 4 fysieke gebieden (airside, bagage, terminal & landside) gebruikmakend van het Open Airport Platform, leidend tot verbeteringen op het gebied van duurzaamheid, veiligheid, capaciteit, efficiëntie, veerkracht, passagierscomfort, etc. op een luchthaven systeem niveau. Specifieke projecten van de TU Delft zijn gericht op toepassingen van radartechnologie, zoals weather now-casting, agent-based modellering om terminal- en bagageprocessen te verbeteren, en machine learning om airside-planning te verbeteren.
 3. Opzetten van een kennisontwikkeling & verspreidingsprogramma, waar resultaten van de innovatieprojecten worden gedeeld en studenten van meerdere opleidingsniveaus werken aan luchthaven gerelateerde uitdagingen. Daarnaast krijgen start-ups bedrijfsondersteuning via het acceleratorprogramma.

De TU Delft participeert in alle bovengenoemde activiteiten, zowel op het gebied van onderzoek als onderwijs. Met deze subsidie worden meerdere onderzoeksfuncties (PhD’s en Postdocs) gefinancierd

Relatie Next Geration Airport.

Voor de Next Generation Airport is het van essentieel belang om mee te gaan met de trends van de nieuwe economie, zoals digitalisering, artificial intelligence en automatisering om de processen op de luchthaven van de toekomst verder te kunnen optimaliseren. RTHA wil hierin voorop lopen. Innoveren is dan onontbeerlijk. Met de mogelijkheid van het ATL wordt zo ook nieuwe bedrijvigheid in de regio ontwikkeld; een nieuw belangrijk fundament voor de Next Generation Airport.

Contact.

Wil je hier meer over weten of wil je deelnemen? Neem contact op met de projectcoördinator Mathijs Koper.

 • 16 januari – Nieuwjaarsreceptie RHIA community en ATL partners ism iTanks, Technology Park Ypenburg en WorldStartup.  
 • 5 april 2023: Passenger Terminal Expo in de RAI Amsterdam 
 • 8 – 9 June – ATL Showcase Event: Digital Airports as a Solution – ATL Slotconferentie voor kennisdisseminatie en presenteren project resultaten. 
 • 8 en 9 juni – Hackathon georganiseerd parallel aan Showcase Event door ATL partner iLabs ism met RTHA, WorldStartup en diverse partners van RHIA en ATL.  
 •  8 juni Sustainable Aviation Talk – De toekomst van vliegen, samenwerken aan een efficiëntere en slimmere luchtvaart- call to collabotare.
 • 9 februari 2023: partner meeting  
 • 9 maart 2023: partner meeting 
 • 7 april 2022: partner meeting  
 • 13 april 2023: partner meeting  
 • 11 mei 2023: partner meeting  
 • 8 juni 2023: partner meeting (showcase event 
 • 13 juli 2023: partner meeting + calls to collaborate ATL 2.0 
 • 27 januari 2022- RHIA TALKS – Flight Delay Predictions | Airport Technology Lab 
 • 1 April  2022- Deadline EFRO report voortgangsrapportage
 • 20 April 2022 – EFRO KVE3 Presentatie – Amsterdam RAI – kickoff programma voor KVE 3 – hier worden een aantal succesvolle programma’s gepresenteerd waaronder ATL
 • 3-7 Mei 2022 – Handelsmissie California 
 • 1 oktober 2022 – Deadline EFRO report voortgangsrapportage

KIJK TERUG

 

 • 9 – 12 November – Interairport Europe – ATL deelname 

LEES MEER

Screenshot 2022-03-04 at 19.30.40

Het ATL wordt mede mogelijk gemaakt door:

 

RHIA is de ‘runway’ voor innovatie, een plek waar bedrijven, ondernemers en studenten zich inzetten voor de transitie naar een schonere, stillere en duurzame toekomst van de luchtvaart.