Urban Air Mobility

RHIA onderzoekt nieuwe vormen van mobiliteit die kunnen worden toegevoegd aan de luchthaven. Een van de opties zijn drones en de mogelijkheid om de RTHA te ontwikkelen tot een Urban Air Mobility Port.

PartnersRTHA, Deck180, NLRThemaSlim verbindenContactYanniek HuismanMeedoen?Klik hierDelen:

Urban Air Mobility

Essentie.

De dronesector ontwikkelt zich snel. De RHIA-partners onderzoeken welke toepassingen het meest kansrijk zijn in de luchthavenomgeving. Hiervoor wordt gekeken naar mogelijkheden voor inspectie, noodhulp, vrachtvervoer en personenvervoer. Binnen deze onderwerpen zijn thema’s zoals wet- en regelgeving, digitalisering, duurzaamheid en een business case relevant

Mijlpalen.

Studenten van de TU Delft hebben innovatieve ontwerpen voor multifunctionele, multimodale drones opgeleverd. Met partners wordt de haalbaarheid van deze initiatieven verder onderzocht. Ook worden de mogelijkheden van de drones voor vracht- en personenvervoer met de RTHA nader bekeken.

Contact.

Wil je meer weten over dit project? Neem contact op met Yanniek Huisman.

RHIA is de ‘runway’ voor innovatie, een plek waar bedrijven, ondernemers en studenten zich inzetten voor de transitie naar een schonere, stillere en slimme toekomst van de luchtvaart.