Fieldlab Next Aviation

Het Fieldlab Next Aviation is een samenstel van fysieke locaties op en nabij de luchthaven RTHA waar bedrijven en kennisinstellingen werken aan innovaties van onderdelen, diensten en systemen voor elektrisch en waterstof vliegen.

PartnersNLR, TU Delft, Dreamteam Aerodelft, Technology Park Ypenburg, Inholland, KVE, Airborne en PipistrelThemaGroen vliegenContactYanniek HuismanMeedoen?Klik hierDelen:

Fieldlab Next Aviation

Essentie.

Het Fieldlab Next Aviation is een samenstel van fysieke locaties op en nabij de luchthaven RTHA waar bedrijven en kennisinstellingen werken aan innovaties van onderdelen, diensten en systemen voor elektrisch en waterstof vliegen. De partijen kunnen deze innovaties produceren, assembleren, integreren, testen, demonstreren, certificeren en bij succes overdragen aan de belanghebbenden die vervolgens zelfvoorzienend deze tot wasdom gekomen innovaties kunnen toepassen en distribueren. Het Fieldlab Next Aviation is onderdeel van het ecosysteem van Nederlandse locaties die het gezamenlijk mogelijk maken een infrastructuur te bieden aan de Nederlandse luchtvaart kennisinstellingen en industrie.

In het Fieldlab Next Aviation wordt bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar onder andere nieuwe aandrijvingstechnieken, vleugelontwerpen, propellers en rotorbladen. Een van de unieke aspecten van dit Fieldlab is dat er kan worden getest onder reële omstandigheden, aangezien het zich direct op de luchthaven bevindt.

Partners.

De projectpartners zijn NLR, TU Delft; Dreamteam Aerodelft, Inholland, KVE, Airborne, Pipistrel en Technology Park Ypenburg.

Mijlpalen.
Met de projectpartners wordt gewerkt aan uitbreiding van de werkplaatsen en faciliteiten op RTHA. Daarnaast worden relevante pilotprojecten ontwikkeld voor elektrisch en waterstof vliegen, bijvoorbeeld het opladen van vliegtuigen en testen met waterstof. 
Relatie met Next Generation Airport.

De Next Generation Airport is stil, duurzaam en emissievrij. Door nieuwe onderdelen en aandrijvingstechnieken te ontwerpen en te testen, kan hieraan worden bijgedragen. 

Contact.

Wil je meer weten over dit project? Neem contact op met projectcoördinator Yanniek Huisman.

RHIA is de ‘runway’ voor innovatie, een plek waar bedrijven, ondernemers en studenten zich inzetten voor de transitie naar een schonere, stillere en slimme toekomst van de luchtvaart.